Certifieringsregler för industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor

Reglerna syftar till att höja och säkerställa kvaliteten på industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor samt harmonisera produktspecifikationer för att underlätta projektörens, kundens och säljarens val av utvändiga panelbrädor.

Certifieringsreglerna samt gällande stadgar för CMP-systemet, anger villkor för tillverkning av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor inom CMP-systemet. CMP-systemet inkluderar krav och villkor för ingående material, tillverkningsprocess, kvalitetskontroll och märkning. Reglerna syftar till att höja och säkerställa kvaliteten på industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor samt harmonisera produktspecifikationer för att underlätta projektörens, kundens och säljarens val av utvändiga panelbrädor. Reglerna omfattar inte invändiga panelbrädor eller andra typer av väggbeklädnader. Reglerna omfattar inte fyrsidigt behandlade utvändiga panelbrädor, exempelvis vindskivor, vattbrädor och staketbrädor.

Vidare krävs att färger och färgsystem som används är testade vid ackrediterat testinstitut och rekommenderade av CMP´S Expertgrupp för användning inom CMP-systemet. Godkända Tillverkare upplåter Tredjepartskontrollanten att göra löpande tredjepartskontroller.

Godkända tillverkare i CMP-systemet äger rätt att tillverka CMP-panel samt rätt och skyldighet att märka de ytbehandlade utvändiga panelbrädorna med Svenskt Träs varumärke CMP.

CMP-produkten

CMP-godkända industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor förekommer i två ytbehandlingsklasser.

  • CMP-G Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två (2) ytterligare lager färg.
  • CMP-G/M Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett (1) ytterligare lager färg.

Klassindelningen baseras på godkända resultat av tester enligt SS-EN 927-3:2012 och SS-EN 927-5:2007 samt antalet lager färg som ytterligare krävs för en komplett ytbehandling.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration