#10 Den digitala revolutionen i träindustrin

20 januari 2021. Generellt ska man vara försiktig med att använda ord som revolution och paradigmskifte men det i detta avsnitt kan det faktiskt finnas anledning att använda dessa kraftuttryck.

Med ny teknik som tidigare bara använts inom sjukvården kommer nu sågverksindustrin att ligga i frontlinjen när det gäller den digitala revolutionen. Genom att röntga stockarna och i hög hastighet analyseras en enorm mängd data kommer varenda stock att kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt i våra sågverk. På så sätt kommer vi att kunna bygga fler hus av varje träd och varje stock kommer att användas till exakt rätt slutanvändning. Vad innebär detta för träindustrin? Vilken förändring har skett de senaste åren? Hur står andra byggindustrier i förhållande till träbranschen i den här frågan?

Deltar gör: Björn Källander, chef standardisering och forskning på Svenskt Trä, Lars Hansson, professor Träteknik LTU, Johan Oja, teknikchef Norra Timber, Anders Carlsson, teknik- och utvecklingschef Derome Hus och Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration