Bygg med trä

Trä har många användningsområden

Trä är historiskt vårt absolut viktigaste byggmaterial. Det har behållit sin betydelse under hela 1900-talet, dock har användningen koncentrerats till mindre byggnader som en följd av bygglagstiftningen och av en stark utveckling av alternativa byggmaterial. När vi nu ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle ökar åter efterfrågan på träbaserade produkter för allt byggande. Denna miljömedvetenhet återspeglas i en arkitektonisk renässans i alla typer av byggnader, offentliga som privata, både utvändigt och invändigt.

Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material med många användningsområden.

Förutom att bygga i trä har trä sedan länge en självklar plats i våra hem och trädgårdar i form av golv, lister, panel, trallvirke, virke för staket och stolpar mm.

Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning.

Det är ett förnybart, ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Det finns många goda anledningar att välja trä.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.