Gabriel Eriksson

"Trä är klimatsmart, koldioxidneutralt och förnybart och det finns ingen tvekan om att trä är en del av lösningen för att klara de satta klimatmålen.

Genom att bygga i trä bidrar vi till ett samhälle som värnar om vår gemensamma framtid”

Gabriel är ingenjör med en stor passion för trä och arbetar med Svenskt Träs tekniska arbete med att sprida kunskap om trä och träbyggande genom bland annat utbildning, publikationer och digitala verktyg.

Gabriel ansvarar för teknikergrupperna inom KL-trä och limträkommittéerna samt den digitala handboken för trä och träbyggandet TräGuiden.

Kontakta gärna Gabriel om du vill diskutera byggtekniska lösningar, materialet trä eller varför inte lite byggnadsvård.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration