Fukthandbok för säker träbyggnadsproduktion

Inom området trä och fukt finns det gott om forskning och god byggpraxis men det har fram tills nu saknats en dokumenterad praktisk vägledning med samlade råd, tips och anvisningar som kan användas och til lämpas på en byggarbetsplats. Med Fukthandbok för säker träbyggnadsproduktion är målsättningen att samla befintlig kunskap på ett ställe och därmed förenkla för byggentreprenören att bygga fuktsäkert. Innehållet i Fukthandbok för säker träbyggnadsproduktion är baserat på forskningsrapporter, handböcker, guider och inte minst praktiska branscherfarenheter från fuktsäkerhetsarbete i produktionsskedet.

Syftet med Fukthandbok för säker träbyggnadsproduktion är att förbättra förutsättningarna för en fuktsäker träbyggnadsproduktion. Handboken omfattar den del av produktionen som sker på byggarbetsplatsen inklusive transporten från tillverkaren eller leverantören till byggarbetsplatsen. En förutsättning för att nå en fuktsäker träbyggnadsproduktion är att fuktsäkerhetsarbetet påbörjats redan i planeringsstadiet. Byggherrens ambitioner i sin kravställning, omfattningen av den utförda fuktsäkerhetsprojekteringen och budgetering för åtgärder kopplat till projektets fuktsäkerhet är avgörande faktorer för byggentreprenörens möjlighet att lyckas i sitt fuktsäkerhetsarbete på byggarbetsplatsen.

Publikationen omfattar 96 sidor och är i A4-format.

Läs Fukthandbok för säker träbyggnadsproduktion här

Finns ej att beställa i webbshopen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration