Godkända färger

Färgsystem inom CMP-systemet är godkända av Svenskt Träs Målningskommitté efter genomförda tester hos ackrediterade institut. Testerna utförs enligt SS-EN 927-3:2012 Testprocedur för naturlig åldring och SS-EN 927-5:2007 Bestämning av vattenpermeabilitet. Testresultaten granskas av oberoende experter på färg och målning. Utöver testresultaten granskas färgsystemens fysiska egenskaper och teknisk information från företagen för att säkerställa hög och jämn kvalitet på färgsystemen.

CMP G

Testade och godkända färgsystem för tillverkning av panelbrädor inom ytbehandlingsklass CMP-G. Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två ytterligare lager färg. 

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Produktnamn Produkt för förbehandling Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Rubbol WP 186X  B00   8 2015-12-10
Rubbol WP 186X Cetol WP 540 9 2015-12-10
Rubbol WP 186X   20 2020-10-24
Rubbol WF 33XX   24 2022-03-28
Rubbol WP 184X   25 2022-03-28

 

Jotun Sverige AB

Produktnamn Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Opaque Primer  1 2018-08-30
Industri Optimal 2i1 4 2019-11-06

 

Sherwin-Williams Sweden AB

Produktnamn Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Laqvin Prime AD1430 1 2022-07-04
Laqvin Fast Dry Prime ED1440  2 2016-10-20
Laqvin Fast Dry Combi EG1544 9 2022-07-04

 

Teknos AB

Produktnamn Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Teknol 3881                                         1 2016-11-22

 

Tikkurila Sverige AB

Produktnamn Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Pinja Protect S 1 2016-02-10
Pinja Protect G 11 2018-04-26
Pinja Protect GM 12 2018-04-26


CMP-G/M

Testade och godkända färgsystem för tillverkning av panelbrädor inom ytbehandlingsklass CMP-G/M.  Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett ytterligare lager färg.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

Produktnamn 1 Produktnamn 2 Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Rubbol WP 186X Rubbol WF 340 6 2015-12-10
Rubbol WP 186X Rubbol WF 360 13 2018-01-08
Rubbol WP 186X B00 Rubbol WP 186X B00 15 2018-01-08
Rubbol WF 33XX Rubbol WF 33XX 19 2019-03-19
Rubbol WP 186X Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt 21 2020-10-24
Rubbol WP 186X Rubbol WP 186X 22 2020-10-24
Rubbol WP 186X Rubbol WF 33XX 23 2020-10-24
Rubbol WP 184X Rubbol WF 33XX 26 2022-03-28

 

Jotun Sverige AB

Produktnamn 1 Produktnamn 2 Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Opaque Primer Industri Optimal 2 2018-01-08
Industri Optimal 2:1 Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt 5 2022-06-18

 

Sherwin-Williams Sweden AB

Produktnamn 1 Produktnamn 2 Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Laqvin Fast Dry Prime ED1440 Laqvin Fast Dry UV Top WH1560 4 2015-12-10
Laqvin Fast Dry Prime ED1440 Laqvin Fast Dry Top EG1540 5 2015-12-10
Laqvin Fast Dry One Coat EG 1544 Grundmålning och mellanstrykning kan göras i ett eller två skikt 10 2022-07-04
Laqvin Fast Dry One Coat EG 1554 Grundmålning och mellanstrykning kan göras i ett eller två skikt 12 2021-07-13

 

Teknos AB

Produktnamn 1 Produktnamn 2 Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Teknol 3881 Teknol 3881 2 2015-12-10
Teknol 3881 Nordica Eko 3330      3 2015-12-10

 

Tikkurila Sverige AB

Produktnamn 1 Produktnamn 2 Systemnummer Utfärdat godkännandebevis
Ultra Pro 30 Ultra Pro 30 3 2016-02-10
Ultra Pro Ultra Pro 4 2016-02-10
Pinja Protect S Pinja Protect S 5 2016-02-10
Pinja Protect S Ultra Pro 30  6 2017-05-25
Pinja Protect S Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt. 10 2017-06-08
Pinja Protect GM Pinja Protect GM 13 2018-04-26
Pinja Protect G Pinja Protect GM 14 2018-04-26
Pinja Protect GM Grundmålning och mellanstrykning görs i ett skikt. 15 2018-08-30
Pinja Protect G Pinja Protect M20 19 2021-11-25
Pinja Protect M20 Pinja Protect M20 20 2021-11-25

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration