Drift och underhåll av limträ

Broschyren ”Drift och underhåll av limträ” ger information om hur man ska underhålla limträet på ett korrekt sätt. ”Drift och underhåll av limträ” informerar också om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning av limträ samt underhållsmålning.

 Trycksaken ”Drift och underhåll av limträ” finns hos alla bygg- och trävaruhandlare eller limträtillverkare anslutna till Svenskt Trä. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration