Om limträ

Uppbyggnad av limträ

Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden. Lamelltjockleken är 45 mm för raka limträprodukter. För krökta produkter är lamelltjockleken mindre, i regel 33 mm.

Limträ är ett konstruktionsmaterial och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard för svenska marknaden är hållfasthetsklass GL30. Vissa limträbalkar tillverkas genom klyvning av limträbalkar i klass GL30 och får då hållfasthetsklass GL28.

Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.

Limträbalkar tillverkas av lameller i högre hållfasthetsklass i underkant och i överkant, där de maximala drag- respektive tryckpåkänningarna uppträder. I resten av tvärsnittet, där påkänningarna är lägre, används lameller i lägre hållfasthetsklass. Tillverkningsmetoden kallas kombinerat limträ och betecknas normalt med bokstaven c (combined) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Detta möjliggör ett effektivare materialutnyttjande, jämfört med att enbart använda virke med samma hållfasthetsklass.

Alternativt tillverkas limträ med lameller av samma höga hållfasthetsklass rakt igenom och kallas då homogent limträ samt betecknas med ett h (homogeneous) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Limträsortimentet omfattar ett stort antal dimensioner. Se vidare under Sortiment.

Specialtillverkning

Där stora spännvidder, laster eller andra omständigheter avgör utformningen, tillverkas limträ enligt ritning med tillhörande handlingar, i samråd med limträtillverkarnas konstruktörer. Objektstillverkade limträelement kan fås i praktiskt taget vilken dimension och form som helst för att uppfylla arkitektens krav och övriga förutsättningar.

Några exempel på vanliga objektstillverkade limträelement är krökta balkar, sadelbalkar, ramar och bågar. Kontakta någon av limträtillverkarna för ytterligare information.


Limträ har goda miljöegenskaper vid såväl tillverkning som användning.
Foto: Johan Ardefors.

Därför limträ!

 • Styrka – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.
 • Miljö – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.
 • Skönhetsvärde – Limträ är en estetiskt tilltalande och en miljöskapande produkt.
 • Energi – Energianvändningen vid limträtillverkning är mycket liten jämfört med andra konstruktionsmaterial.
 • Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Formbarhet – Limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst.
 • Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig.
 • Brandmotstånd – Limträ motstår en brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Bearbetbarhet – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg. Hål och urtag kan göras i limträ efter samråd med en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör.


Copperhill Mountain Lodge , Åre.

Limträ är framtid!

 • Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.
 • Limträ blir genom lamellimningen både stark och styv.
 • I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd.
 • Arkitekter, konstruktörer och användare har stora möjligheter att skapa egna former med limträ, vare sig det gäller en konstruktion till ett småhus, ett tak till en offentlig byggnad eller en träbro.
 • Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos den förnybara råvaran – trä.
 • Limträelement är uppbyggda med individuella lameller av konstruktionsvirke och ger ett effektivt materialutnyttjande.
 • Lamellerna är fingerskarvade för att producera stora längder och sedan sammanlimmade för att skapa önskvärd dimension.

Föredragsfilmer från Seminarium Ingenjörsmässigt byggande i trä

 

Tradition och framtid i trä!
- En utvecklingsresa!
Gunnar Wetterberg – Historiker och författare
Katarina Lundeberg – Arkitekt, In Praise of Shadows Arkitektur AB

 

Trä är industriellt! Trä är vackert!
- Ingen motsättning!
Åsa Kallstenius – Arkitekt, Kod Arkitekter AB
Rahel Belatchew – Arkitekt, Belatchew Arkitekter AB

 

Med akustik! Mot brand! Med trä!
Björn Yndemark – Brandskydds- och riskhanteringskonsult, WSP AB
Martin Höjer – Akustik, Tyréns AB

 

Bättre, billigare, byggande i trä!
– Hållbara livsmiljöer, kortare tid, lägre vikt, enklare grund, lätt och snabbt att montera
Mikael Krüger – VD, Stenmarks Bygg Skaraborg AB
Rikard Sjöqvist – Energi,miljö och teknikchef, Midroc Properties AB

 

Så kan 290 kommuner nå klimatmålen med trä!
- Malmö stad om att nå målen redan 2030
Marcus Horning – Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

 

 Actual Research Activities, Applications and Future Prospects för CLT
Gerhard Schickhofer, Professor, TechnischeUniversität Graz

Behövs väderskydd under montage av limträ- och KL-träkonstruktioner?
Per Karnehed, Fukt- och energiexpert, Karnehed Design & Construction AB

Montage av stort trähus i storstadsmiljö – Finansparken i Stavanger
Åge Holmestad, Projektutvecklare/Seniorrådgivare, Moelven Limtre AS

Montage av världens högsta trähus – Mjøstårnet i Brumunddal
Harald Liven, Projektutvecklare/Konstruktör, Moelven Limtre AS

Världens högsta trähus Mjöstornet: Fokus brandskydd
Johan Åhlén, VD Moelven Töreboda AB

Spektakulära norska byggnadsverk i trä
Magne Aanstad Bjertnæs, Civilingenjör, Sweco Norge AS 

"Brandprojektering av träkonstruktioner" med Anders Paulsson, Civilingenjör, Bjerking AB.

"Treet - 14-våningar – världens högsta trähus" med Harald Liven, Projektutvecklare, Moelven Limtre AS.

"Akustik i konstruktioner av trä" med Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB.

"Horisontalstabilisering och förband" med Roberto Crocetti, Professor, Lunds Tekniska Högskola / Limträteknik i Falun AB.

Du kanske också vill läsa ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.