Hundra år med limträ

Limmade träkonstruktioner har använts i flera hundra år men fick sitt kommersiella genombrott i början av 1900-talet.

En inblick i limträets historia

1906: En tysk byggnadskonstruktör, Otto Hetzer (1846 -1911), låter patentera sina limmade träkonstruktioner - så kallade Hetzer Binder. Han får aldrig patent på receptet för sitt lim, varför limmets sammansättning hålls hemligt till långt in på 1950-talet.


Framsida på det svenska patentet för Hetzer Binder.

1917: En norsk byggnadskonstruktör - Guttorm Brekke - köper patenträttigheterna till Hetzer Binder. Han fick ensamrätt för Hetzer Binder i Norge, Sverige och Finland. Tillverkningen skedde till en början i Norge.

1919: Ett dotterbolag till det norska bolaget bildas i Sverige - AB Träkonstruktioner. Tillverkningen lokaliserades till Töreboda.


Från Limträfabriken i Töreboda under 1920-talet.

1921: De första limmade träkonstruktionerna enligt Hetzers system tillverkas för lokala biografbyggnader. Den första beställningen till Statens Järnvägar, SJ, är limmade konstruktioner till en gångbro utanför Göteborg.

1922: Byggnadsingenjör David Tenning anställs vid AB Träkonstruktioner.

1923: SJ beställer Hetzer-konstruktioner till Malmö Central (se bilden nedan). Samma år levereras Hetzer-konstruktioner till bland annat Kungliga Lawn tennisklubben (KLTK) i Stockholm samt till ett flertal sågverksbyggnader.


Malmö banhall.

1924: Företaget försätts i konkurs.

1925: Det nya bolaget bildas - AB Fribärande Träkonstruktioner - med ingenjören David Tenning som verkställande direktör. Som första beställning får det nya bolaget konstruktionerna till Stockholm Central.


Vänthallen vid Stockholms Centralstation.

1926: Tillverkningen av limmade träkonstruktioner i Sverige har från och med nu stor betydelse för utbyggnaden av framförallt hallbyggnader och perrongtak inom järnvägen.

1942: Ett nytt väderbeständigt lim börjar användas till limträtillverkning – fenol-recorcinol-lim.

1960: Från detta år tillverkas limträ vid tre företag i Sverige. De är etablerade i Bygdsiljum, i Långshyttan och i Töreboda.

1973: Svenskt Limträ AB bildas.

2006: Svenskt Limträ AB går in under Skogsindustrierna i Stockholm.

2010: Svenskt Limträ AB blir ett vilande bolag och en ny Limträkommitté bildas som ett sekretariat inom Svenskt Trä.

2012: Limträkommittén består av representanter för Glulam of Sweden AB, Martinson Group AB, Moelven Töreboda AB och Setra Trävaror AB.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration