Häckar

Trähäck är en gles låda

En häck är en gles låda som används för gods som inte kräver det fullständiga skydd som en konventionell låda ger, men som ändå lämpar sig för inredning. Häckar kan vara öppna och slutna och ger ett mekaniskt skydd och kontaktskydd.

Exempel på produkter som emballeras i häckar är maskinutrustning, rör, bultade och flänsade konstruktioner och ramar. Konstruktionen anpassas till godsets vikt, form och känslighet för skador. Väggytan är i regel brädfodrad till 40 – 60 procent. Väggarna är ofta förstärkta med diagonala strävor som avsevärt ökar häckens hållfasthet och styvhet. Under förutsättning att godset ges tillräckligt skydd uppnås härmed en besparing av material och minskning av totalvikten. Det är viktigt att det finns tillräckligt stor yta för att kunna märka emballaget. Om ytan är för liten kan det krävas en separat skylt på emballaget för att samla märkningen.

Komponenter till häck

För byggdelar till häckar råder i princip samma förutsättningar som för lådor men till skillnad från lådor är inte brädfodringarna slutna. Mellanrummen ska vara lika stora för att kunna fästa inbyggnadsdelarna i symmetriska komponenter.

Botten kan vara av med- eller sylltyp med heltäckande brädfodring eller fodrad enligt samma proportioner som övriga komponenter. I vissa fall kan även en heltäckande brädfodring eller en övertäckning av bottenöppningarna med tunn plywood eller hårda träfiberskivor utföras.

Staplingsmotståndet ökar alltså vid förstärkningar med narar eller strävor.

Sidor och gavlar bör förstärkas med diagonalsträvor för att klara de påkänningar som kollit utsätts för.

För häckar med horisontell brädfodring är det viktigt att det finns tillräckligt utrymme för att placera locket så att emballaget klarar stapeltrycket. Häckar kan inredas på samma sätt som lådor.

 

Figur 4.27  Exempel på grundutförande av häck.

 

Figur 4.28  Exempel på 3-fogshörn som är vanliga vid sammanfogning av glesa häckar.

 

Figur 4.29  Ökning av staplingsmotstånd genom förstärkning av narar och strävor. De korslagda strävorna längst till höger ökar således staplingsmotståndet 11,3 gånger jämfört med den oförstärkta häckgaveln längst till vänster. 

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration