Patrice Godonou

Senior konstruktör

”Träbaserade material blir ett alltmer fullvärdigt alternativ till stora bärande konstruktioner, vid exempelvis höga hus och broar. För att säkerställa att byggnadsverken är robusta, beständiga och hållbara är det nödvändigt att den tekniska träkunskapen integreras smidigt till den befintliga BIM-plattform och digitaliserade projekterings- och byggprocess som gäller inom byggbranschen.”

Patrice är konstruktör och arbetar med frågor kring konstruktion av större byggnadsverk. Han tittar även på integreringen av konstruktionsfrågor till analys av klimatpåverkan genom till exempel LCA och LCC redan vid tidiga projekteringsskeden för både små och stora projekt. Patrice medverkar också vid framtagning av dimensioneringshandböcker och utbildningsmaterial för yrkesverksamma konstruktör och ingenjörsstuderande.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration