Tomas Alsmarker

Chef Innovation & Forskning

Tomas-Alsmarker-träexpert-Triptyk.jpg

Tomas Alsmarker är konstruktör med en passion för hållbar utveckling och för konsten att bygga i trä! Han var en av pionjärerna bakom det nya moderna träbyggandet i Sverige, som blev möjligt när de funktionsbaserade normerna infördes 1994.

Tomas designfilosofi handlar om att förena Funktion, Ekonomi, Skönhet och Teknik till en helhet. Tomas kallar det FEST!

Tomas har under sin gärning haft ett ben i akademin och ett ben i näringslivet, med det ena som stöd för det andra. Enligt Tomas själv så har han haft den mycket givande förmånen att på olika sätt få utbilda och inspirera såväl ingenjörer som arkitekter! Och så klart att få fler att tänka trä! Tomas har haft en adjungerad professur i träbyggnadskonst, varit vd på Nyréns Arkitektkontor, designchef på BoKlok och vice vd på Tyréns.

Passionen att utveckla träbyggnadskonsten är drivkraften i Tomas roll som chef för Innovation och forskning på Svenskt Trä! Tomas hävdar bestämt att kunskapen finns! Det gäller att få ut den. Frågan är inte om vi kan bygga hus upp till åtta våningar i trä utan - “Varför skall vi inte bygga dessa hus i trä?” 

Att få ut kunskapen om konsten att bygga i trä är den största och viktigaste uppgiften för Svenskt Trä menar Tomas. Därför är utbildning av byggherrar, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer med flera det som Tomas kanske brinner mest för! Att förmedla en förståelse för trä och träbyggande genom att belysa hur olika aspekter såsom akustik, välbefinnande, brand, fukt, gestaltning, produktion och konstruktion hänger ihop. Det är helheten det handlar om! Om FEST! 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration