Beprövade koncept ökar effektiviteten och sänker kostnaderna Systemlösningar får fler att vilja bygga med limträ

PRESSMEDDELANDE Limträtillverkarnas långsiktiga utveckling av rationella koncept- och systemlösningar ger resultat. Det visar en undersökning som branschorganisationen Svenskt Trä genomfört.
− De här effektiva och beprövade standardlösningarna gör att intresset för att bygga med limträ ökar, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution, på Svenskt Trä.

Det är 1 000 personer i byggbranschen som deltagit i undersökningen från hösten 2018 och svarat på frågor om material och byggnation. På frågan om koncept- och systemlösningar gör det mer intressant att arbeta med limträ, svarar 75 procent ja. En liknande undersökningen genomfördes 2015 och då var motsvarande siffra 41 procent.

− Koncept- och systemlösningar har funnits på marknaden under en längre tid och har använts i en mängd träprojekt. Ökningen pekar nu på att byggbranschen börjar ta till sig de positiva effekter vad gäller tid, kvalitet, ekonomi och klimat som de här lösningarna skapar, säger Johan Fröbel.

Exempel på limträtillverkarnas erbjudande är standardlösningar för flerbostadshus och hallar, samt olika standardiserade stommar och bearbetningar. I samtliga fall är det rationella lösningar som gör det enkelt att konstruera, producera, transportera och montera projekten på ett snabbt, effektivt och korrekt sätt.

− Plattformstänkandet innebär att limträtillverkarna har lösningar som går att överföra från projekt till projekt, vilket leder till ökad kostnadseffektivitet och minskat resursslöseri både i produktionen och på byggarbetsplatsen, säger Johan Fröbel.

Tomas Alsmarker, designchef på BoKlok, bekräftar bilden.
− Med de här systemlösningarna kan limträtillverkarna erbjuda och säkerställa funktion, teknik och ekonomi. Det gör i sin tur att eventuell osäkerhet hos byggentreprenörer och byggherrar minskar och det blir enklare och tryggare att välja trä, säger han.

Han förväntar sig en fortsatt positiv utveckling.
− Många byggherrar och byggentreprenörer är fortfarande ovana vid att använda trä i mer komplexa sammanhang. Limträtillverkarna behöver därför erbjuda bättre och tydligare helhetslösningar jämfört med andra byggleverantörer för att göra det enklare att välja trä. Detta är helt i linje med ett allt mer industriellt träbyggande, som bland annat bygger på fördefinierade och standardiserade komponenter och gränssnitt, säger Tomas Alsmarker.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration