Fria former som vänder, vrider & tänjer

ARTIKEL Den på många sätt spektakulära byggnaden Wisdome Stockholm uppförs på Tekniska museets innergård, utan insyn från förbipasserande. Men snart är det dags att lyfta på locket och låta blickarna riktas mot projektet som med en fritt formad kupol utmanat alla inblandade.

Wisdome Stockholm är Tekniska museets största satsning sedan1936 då man flyttade från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens vind på Grev Turegatan till de nuvarande lokalerna på norra Djurgården. Den nya upplevelsearenan för visualisering är en del av ett stort, nationellt projekt som utgår från den världsledande forskningen inom visualisering som utvecklats vid Linköpings universitet och Visualiseringscenter C i Norrköping. Den omfattar bland annat en sfärisk dom där laserprojektorer kommer att skapa en 3D-upplevelse i 360 grader.

Inför byggandet av Wisdome Stockholm bjöds tre arkitektkontor, Elding Oscarson, White och danska Dorte Mandrup, in till ett parallellt uppdrag. De givna förutsättningarna var att ta en befintlig outnyttjad byggrätt i bruk samt att byggnadernas stommar skulle tillverkas av massivträ från projektets huvudpartner Stora Enso och deras stomsystem i fanerlaminatträ, LVL, och korslimmat trä, KL-trä. Valet föll på Elding Oscarsons förslag som utmanade materialet och platsen.

– Stomsystemen skulle kunna användas rakt upp och ner, men vi sökte en utmaning och ville visa materialets förmåga på riktigt. Målsättningen var ett utforskande projekt som tänjer på gränsen för vad som är möjligt med trä och de produkter vi hade till vårt förfogande, säger Johan Oscarson som utgör ena halvan av Elding Oscarson.

Självbärande konstruktion med sfärisk form

Själva domen ligger likt en pärla innesluten under ett mycket stort, välvt tak vars organiska form påminner om ena skalhalvan hos en blåmussla. Takets storlek och form pockar på uppmärksamhet och väcker nyfikenhet kring vad som faktiskt döljer sig därunder. 

– Det finns en rumslig och platsanpassad historia bakom formen som handlar om hur vi möter de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna på Djurgården. Både Sjöhistoriska museets kupol och Tekniska museets tvärställda maskinhall har välvda former som går igen i Wisdome Stockholm och skapar ett slags sammanhang, fortsätter Johan Oscarson.

Domen består av 277 unika trianglar tillverkade av KL-trä från Stora Ensos fabrik i Grums och som monterats ihop till en självbärande konstruktion med sfärisk form. Den är strax över 12 meter hög och har en diameter på drygt 21 meter. Även om det är den sfäriska domen som utgör kärnan i Wisdome Stockholm ville arkitekterna att den omslutande byggnaden skulle bli en attraktion i sig.

– Vi tror att tekniken för att förmedla upplevelser kanske kommer att se annorlunda ut i framtiden. Därför var det angeläget för oss att den yttre strukturen skulle vara fribärande och i sig ge ett fantastiskt rum med många användningsområden, säger Jonas Elding.

Eftersom kringprogrammet med kafé och utställningshall bara kräver en envåningsvolym hade den mest givna lösningen varit att låta domen sticka upp ur en lägre volym. För att utnyttja dess särart och samtidigt mejsla fram ett starkt invändigt rum, liksom en intressant yttre form, valde Elding Oscarson att i stället placera den sfäriska domen fritt inomhus.

– Det har gjort att fasaden kunnat hållas låg mot innergården samtidigt som domen nu kommer att utgöra det interiöra huvudnumret. Den har sina givna mått, och vi var begränsade av en totalhöjd i detaljplanen. Mellan toppen på domen och takets underkant är det bara någon meter, berättar Jonas Elding.

Arkitekt Johan Oscarson
» MÅLET VAR ETT PROJEKT SOM TÄNJER PÅ GRÄNSEN FÖR VAD SOM ÄR MÖJLIGT.«

Böljande tak av ett rutnät av LVL-balkar

I uppdraget har Elding Oscarson haft ett nära samarbete med konstruktören Florian Kosche som är verksam i den norska konstruktionsfirman DIFK. Tillsammans kom de fram till designkonceptet med ett böljande tak konstruerat av ett rutnät av LVL-balkar, en så kallad gridshellkonstruktion. Det asymmetriskt fritt formade taket har fått en spännvidd på 26 x 48 meter, helt utan interna stöd.

– Det har varit en öppen process där vi bollat idéer, design och konstruktionsförslag mellan varandra under hela konceptfasen. Florian Kosche är inte bara en väldigt kunnig konstruktör. Vi ser honom också som en kreatör, och utan hans stöd hade vi aldrig vågat ge oss in i det här, säger Jonas Elding.

Inspirationen till designkonceptet kommer från flera internationella projekt. Bland annat Multihalle i Mannheim, Tyskland, som byggdes som en temporär byggnad på 1970-talet men fortfarande står kvar på samma plats. Hallen visar hur även tunna material i sin rätta form kan bära upp stora laster och är en av de första konstruktionerna som kan jämföras med vad som kan skapas med hjälp av dagens digitala verktyg för parametrisk design.

Florian Kosche menar att alltför många entreprenörer fortfarande saknar en ingenjörsmässig förståelse för trä och vad man faktiskt kan göra av materialet. Han tycker att den största utmaningen i arbetet med Wisdome Stockholm har varit att hitta någon som velat ta sig an projektet.

– Vårt förslag var baserat på planelement i LVL, vilket ger en hög nyttjandegrad av allt material. Men ingen entreprenör i vare sig Sverige eller övriga Skandinavien var villig att förverkliga det. Det slutade med att vi fick vända oss till Blumer Lehmann i Schweiz som har erfarenhet av liknande konstruktioner. Men även för dem var Wisdome Stockholm en ny utmaning som krävde andra tekniker och metoder.

I samarbete med Hermann Blumer på Création Holz, konstruktörerna på SJB Kempter Fitze och it-specialisterna på Design-to-Production vidareutvecklade projektgruppen det ursprungliga förslaget. Den slutliga takkonstruktionen består nu av 2 500 individuella balkar i LVL, sammanfogade med hjälp av 3 600 dymlingar i tre olika utföranden, även de tillverkade i LVL. Produktionen har skett i Stora Ensos sågverk i Varkaus i sydöstra Finland. Efter vidareförädling i Blumer Lehmanns fabrik har de levererats till byggarbetsplatsen där de böjts och anpassas med en exakt precision. På bredden har toleransen varit så låg som 0,5 millimeter på varje sida och längsled ännu lägre – ingen alls. Takkonstruktionen vilar på 60 x 60–80 centimeter träpelare av LVL med dolda dragstag i stål och ett fundament av betong. Pelarna i LVL blev ett innovationsprojekt i sig och är numera en produkt i Stora Ensos portfölj.

Ny källa till kunskap kring träbyggande

En av utmaningarna när man använder mycket trä är hur man ska hantera väder och vind. Vid byggnationen av Wisdome Stockholm valde man därför att satsa på ett heltäckande väderskydd med inbyggd traverskran. Det är designat för att täcka hela byggarbetsplatsen och stå emot samma förhållanden som en permanent byggnad.

– Utöver att skydda träet under byggtiden har väderskyddet haft en positiv effekt på arbetsmiljön. Det har också underlättat transporterna och själva montaget eftersom lastbilarna har kunnat köra hela vägen in i tältet för att lossa materialet som lyfts på plats med hjälp av en travers, säger Johan Oscarson.

Jessika S zyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso, hoppas att Wisdome Stockholm ska fungera som en källa till ny kunskap kring träbyggande. Hon lyfter modet hos beställaren och engagemanget i projektgruppen som legat till grund för att man har kunnat använda materialet på ett kostnadseffektivt och industriellt sätt.

– Wisdome Stockholm är ett innovations- och utvecklingsprojekt som visar att den digitala hantverkskonsten fungerar. Tillsammans har vi lyckats flytta fram gränsen för vad som är möjligt att bygga i trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration