Kvarteret Vallen i Växjö

Byggår: 2015
Arkitekt: LBE arkitekt AB
Konstruktör: Martin & Co
Antal våningar av trä: 7
Höjd från mark till nock: 29
Ref. vindhastighet: 24 m/s
Terrängtyp: I
Snözon: 2
Stabilisering utförs via: Skivverkan i bjälklagen där horisontallaster för ned till grunden via vindkryss samt hisschakt och trapphus.
Spännvidd bjälklag: 6,2
Ljudklass: C

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration