Limträ ger säkrare byggarbetsplatser

PRESSMEDDELANDE Att det är både miljösmart och ekonomiskt att bygga i limträ känner många till. Men att träbyggnationer också kan innebära en bättre miljö på byggarbetsplatsen är kanske inte lika bekant. Branschorganisationen Svenskt Trä talade med två erfarna projektledare för att höra vilka hälso- och säkerhetsfördelar det finns med byggarbetsplatser där doften av trä dominerar.

Limträ gör det möjligt att spara både tid och pengar, men också att konstruera hus och byggnader med liten miljöpåverkan. Det passar lika bra för nya projekt som kompletteringar och påbyggnationer. Limträ är också ett konstruktionsmaterial som påverkar arbetsmiljön positivt. André Rönnqvist, projektledare hos Martinsons Byggsystem AB, har erfarenhet från flera världar – både byggarbetsplatser där betong har varit huvudmaterial och projekt där trä har dominerat. Han menar att limträstommarnas relativt låga vikt innebär flera fördelar på byggarbetsplatsen.

– I och med lägre vikt går det ofta att lasta fler kubik på varje lastbil. Det innebär färre transporter, lägre koldioxidavtryck och bättre ekonomi, men också ökad trafiksäkerhet på byggarbetsplatsen, säger André Rönnqvist.

Mindre trafik betyder även ökad trygghet och större trivsel samt mindre störningar för människorna som bor i närheten av byggarbetsplatsen.

Lättare att hantera
Limträets låga vikt jämfört med andra material gör det också lättare att hantera. Vana trämontörer må vara partiska i frågan, men André Rönnqvist berättar att de ofta får positiva reaktioner från yrkes-grupper som traditionellt arbetar med andra konstruktionsmaterial.

– I de fall vi har anlitat smeder för att utföra specialarbeten i våra projekt har vi fått höra att limträ är ett trevligt och enkelt material att arbeta med, berättar André.  

På vinterhalvåret när temperaturen sjunker blir det särskilt tydligt att trä inte är som andra material. Eftersom limträ ofta upplevs som mindre kallt än till exempel stål och betong, blir det betydligt behagligare att hantera.

Mindre oljud och större trivsel
Buller och oljud påverkar också arbetsmiljön, särskilt inom byggsektorn. Och det handlar inte bara om tinnitus och andra hörselskador. Enligt Folkhälsomyndigheten påverkar buller och oljud även prestation, inlärning och sömn på ett negativt sätt. På projekt där limträ är det dominerande konstruktionsmaterialet, är det generellt tystare med mjukare ljudkurvor och färre skarpa bullertoppar.

– Alla som upplevt skillnaden håller nog med om att träprojekt innebär en behagligare ljudmiljö. Det är så tyst som det går att få på ett bygge, säger André Rönnqvist.

Vegard Brå, projektchef på nordiska totalentreprenören HENT, håller med.

– Det blir nästan inget buller alls på träprojekt. Det bidrar så klart till trivseln, menar han. 

Mindre avfall och damm
Även mängden avfall blir mindre i ett limträprojekt. För både André Rönnqvist och Vegard Brå är det en av de tydligaste fördelarna med limträ.

– Det dammar mindre jämfört med betong. Justeringar i betong eller stål är också mer tidskrävande än justeringar i limträ. Och med trä kan du använda relativt små maskiner och verktyg som du alltid har nära till hands, säger André Rönnqvist.

–  En renare byggarbetsplats innebär bättre arbetsmiljö för alla yrkesgrupper som vistas på projektet, säger Vegard Brå. Han tror också att ökad branscherfarenhet av träbyggnadssystem kommer att innebära fördelar för både montörer och slutkunder.

– Resultatet kommer att bli ännu bättre säkerhet, men också lägre kostnader för slutkunderna.

Ökad standardisering kan ge ökad trygghet
En utmaning för limträbranschen är dock att den ofta konkurrerar med mognare branscher som har mer inarbetade standardiseringssystem. Något som innebär ökad trygghet för beställare, men som även kan ha positiva effekter för arbetsmiljön.

– Det hade varit en fördel för vår bransch med ökad standardisering på detaljnivå. Jag vet att det är på gång och tror att när vi har det på plats kommer vi inte bara att bli mer konkurrenskraftiga, det kan också göra byggarbetsplatser där limträ är huvudmaterialet, ännu behagligare och säkrare att arbeta på, säger André Rönnqvist.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration