Undersökning visar: Limträ är enklast att kalkylera och prissätta

PRESSMEDDELANDE Limträ underlättar inte bara byggprocessen, det förenklar projekteringen också. Det visade sig i branschorganisationen Svenskt Träs undersökning där 1 000 personer i byggbranschen fick svara på hur de tycker det är att arbeta med olika stommaterial.

En av frågorna i undersökningen var: Vilket stommaterial är enklast att kalkylera och prissätta? Av de tillfrågade, svarade närmare 30 procent: Konstruktioner i limträ. Inget annat stommaterial fick lika högt värde. När samma fråga ställdes 2015, landade siffran på 20 procent. Det alltså är en ökning med 10 procentenheter på bara fyra år.

- En av anledningarna är att Sverige är ett skogsland med jättefin råvara för limträ. Det ger en bra försörjning och en jämnare prisbild, säger Johan Åhlén, VD på Moelven Töreboda AB.

Jesper Åkerlund, VD på Martinsons Byggsystem AB, menar att en strategisk bearbetning av beställare och föreskrivande led, till exempel arkitekter och konstruktörer, har tydliggjort limträts egenskaper och fördelar.

- Samtidigt har vi genom avancerade konstruktionslösningar skapat viktiga referensobjekt och underbyggt vår argumentation. Svenskt Träs Limträhandbok Del 1-4 är grundligt genomarbetad vilket skapat en bredare grundkompetens bland konsulter och föreskrivande led, säger Jesper Åkerlund.

Ytterligare en röst är Thomas Kling, produktspecialist limträ på Setra Group AB. Han menar att en ökad miljömedvetenhet har resulterat i en ökad användning av limträ.

Limträ har helt enkelt blivit ett naturligt val i konstruktioner. En positiv aspekt i sammanhanget är att även om det används mer limträ idag, så återplanteras dubbelt så mycket trä som förbrukas.

Ljusa framtidsutsikter trots vikande konjunktur
I Skogsindustriernas senaste marknadsrapport redovisas hur svensk skogsindustri påverkas av den globala konjunkturavmattningen. Det har lett till lägre volymer och i vissa fall lägre priser. Men trots mindre byggande och dämpad ekonomisk aktivitet, ser det ljust ut för svenskt limträ.

- Det är en produkt som fortsätter att ta marknadsandelar i Sverige, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

En av orsakerna är just att limträ är enkelt att räkna på. Och precis som Jesper Åkerlund, påpekar Johan Fröbel att kunskapen om limträ har ökat. Något som i sin tur också gjort materialet lättare att prissätta.

- I jämförelse med andra material innebär limträstommar färre räknemoment. Idag finns också bra dimensioneringsprogram hos limträtillverkarna som underlättar processen. Vi vet att limträ är uppskattat av både konsumenter och byggare. Det är roligt att få svart på vitt att det också kan underlätta vardagen för kalkylatorerna, säger Johan Fröbel.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration