Lagerlokal av beständigt material för salt

Houff alize, Belgien Trä är beständigt mot neutrala salter, och därför är det vanligt att lagerbyggnader för salt är konstruerade av just trä. När en belgisk distributör av salt behövde en ny lagerlokal var materialet därför självklart, och arkitekterna valde att omtolka utformningen av den traditionella ladan till en modern variant.

Trästrukturen är med sin värme och mjukhet också en blinkning till saltets grova och hårda yta, och arkitekterna hade såväl regionens jordbrukslandskap som skogskaraktär i åtanke vid utformningen. Tre av lagerbyggnadens sidor är nedtill täckta av KL-träskivor som lutar mot triangelformade stöd av KL-trä. Vart fjärde triangelstöd kompletteras av limträpelare som sträcker sig upp mot de kraftigt dimensionerade takstolarna av limträ.

Den fjärde sidan har lämnats öppen, så att det ska vara lätt för en traktor att köra in på den 430 kvadratmeter stora ytan för att hämta och lämna saltet, allt skyddat av ett generöst taksprång.

  • Övre delen av byggnaden är klädd med kanalplast som släpper in ljus och skapar lagom insyn samtidigt som det ger en sober ton.
  • I det låga, öppna landskapet fungerar byggnadens silhuett som ett landmärke för regionen.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.