Emils Backe

Juryns motivering

En byggnad med kvaliteter i flera dimensioner. Inplaceringen på den branta tomten är betagande och ger en känsla av att befinna sig uppe i träd­topparna, som i en koja där man kan spana ut över omgivningarna. Samtidigt lämnar den också den ståtliga ekbacken i stort sett intakt. Boendekvaliteterna är utöver de som normalt återfinns i villaproduktionen. En enkel plan som bjuder på mervärde i form av halv- och oklimatiserade rum för förvaring, verkstad, lek, torkning av tvätt, med mera. Välstuderade terrasser och utblickar över det vackra eklandskapet. Användningen av trä är habil och kontrollerad, de grova dimensionerna i den utanpåliggande stommen hanteras på ett elegant sätt. Detaljeringen är enkel och självklar och lyfter fram träets bästa egenskaper. Hållbarhetsdimensionen är i framkant med klimatskalet skilt från stommen och för uppvärmning används förnybar energi.

Arkitekternas beskrivning

Emils Backe är en södervänd naturskön skogsbacke strax utanför Trosa tätort. Visionen för platsen är en modern ekoby som kombinerar de senaste tekniska land­- vinningarna inom ekologiskt så väl som energisnålt byggande med tradi­tionella beprövade material och tekniker. Fullt utbyggt kommer Emils Backe att bestå av 26 stycken villor, samtliga upplyfta från marken på träpelare för att maxi­malt bevara naturen på platsen. Livet levs bland trädkronorna och skogsbacken lämnas fri utan privatiserande inslag. Husen är uppbyggda kring en enkel välisolerad kärna som är densamma i samtliga byggnader. Kring basmodulen finns tillvalsvarianter på balkonger, terrasser, glasrum, kallförråd och även takterrass med sommarrum/gästutrymmen. I de mest dramatiskt kuperade lägena kommer även terrasser under husen att vara möjliga. De olika tillvalen täcker större delen av byggnaden och utgör därför det man primärt uppfattar som fasad vilket bäddar för en rik variation i uttryck och också individuell anpassning till de boendes intressen såväl som utsikt och insyn. De generösa yttre ouppvärmda ytorna avlastar funktionsmässigt den uppvärmda kärnan som därmed kan hållas väldigt kompakt utan att boendet upplevs som trångt. Hela den bärande stommen ligger synlig utanpå den isolerade basmodulen. Detta ger mycket av husens uttryck men är främst ett sätt att undvika köldbryggor. Vi har medvetet minimerat antalet glasade ytor men istället gjort de som finns rejält generösa. Huset har faktiskt inga fönster utan bara glasade ytterdörrar. Mot söderterrassen vetter två skjutdörrar som fullt öppnade ger nästan sex meter fri öppning mot kök och allrum innanför, allt för att knyta livet inomhus till trädtopparna utanför. 

Utformningen av projektet har växt fram i mycket nära samarbete mellan arkitekt och byggherre och Trosa kommun har även haft en central roll i att möjliggöra de något okonventionellt formulerade byggrätterna i detaljplanen.

I projektet ingår också en serie gemensamma inslag som odlingslotter, fruktlund så väl som kommersiella byggrätter för exempelvis café eller handelsträdgård.

Det nominerade huset är det första färdigställda huset i området.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration