Mölle by the sea

Juryns motivering

Helt enkelt formidabelt tänkt, ritat och genomfört på en utsökt vacker plats med exklusiva förutsättningar. Ett trähus på ett glashus där botten­våningen är en scen för social interaktion både med gäster och förbipasserande. Övervåningens majestätiska massiva plank av Douglas fir intro­ducerar en ny dimension av träets möjligheter, tekniskt och gestaltningsmässigt. Skevningarna i planen skapar utblick och ledigt rumsflöde. En för svenska mått mätt ovanligt hög precision i alla detaljer, material och möten. En byggnad som visar på medveten och känslig kombination av trä, stål och glas formandes en mötesplats helt i Mölles anda. Ett ställe att visa upp och ett ställe att visa upp sig på.

Arkitektens beskrivning

Mölle är en unik plats, till topografi och natur liksom historia och aura. Till »Syndens Mölle« – där män och kvinnor fick bada på samma plats – vallfärdade nordeuropéer kring förra sekelskiftet, och i deras spår har de lämnat excentrisk och experimentell arkitektur från 1900-talets första hälft. Därefter har experimenten och festligheterna fått gett vika för en mer konserverande utveckling. Vår och beställarens ambition i Mölle har varit att återuppväcka platsens insomnade arkitekturtradition och föra den vidare i vår tid.

Byggnaden visar både kontrast och följsamhet i relation till tomt och kontext. Volymen har hållits låg utan sockel och takresning. Den terrasserade tomten vetter mot Öresund, men byggnaden skyr konventionen att vända alla rum mot en och samma utsikt – här finns flera kvaliteter runt om, med sten- och tegelmurar, växtlighet och en gammal iskällare inkörd i backen. Byggnadsformen delar upp tomten i olika uterum och ger en mjukt avdelad sekvens interiört. Formen bryter också upp byggnadsvolymen till en svåröverblickbar helhet, från vissa vinklar slående, från andra vinklar nätt.

På bottenplanet, ett pilotis-rum inslaget i järnfritt glas, med skjutdörrar och odelade rutor på upp till nästan 7 meters bredd, bildar trädgården och stenmurarna rummet. Den övre volymen är lyft på slanka stål­pelare i ett tvärt möte mellan glas och ramsågad douglasgran i jumboformat – en trä­fasad som hyllar Mölles äldre byggnader i timmer och shingel och som är den första i sitt slag, liksom Mölles mest namnkunniga hus »Villa Italienborgs« schackrutiga eternitfasad var på sin tid.

Träfasaden

Det är första gången den här typen av storformatsplank av douglasgran används för en fasad. Fasaden är utformad som en regnskärm, vilket medger 8 mm öppen fog mellan plankorna och att all plåtavtäckning vid krön och kring glasningsprofiler täcks av trä. Träets medvetet grova ramsågade yta möter därmed glasets perfekta yta i tvärt och ingen plåtavtäckning är synbar över krön. Torkkammaren som finns i Danmark på Dinesens sågverk är 12 meter lång. Byggnadens längsta fasad är 11,5 meter, vilket medför att alla fasadplank är fullängd utan några vertikala stötfogar. Fönstersättningen är avpassad efter plankens bredd (42 cm) för att inga plank ska vara urjackade utan löpa kontinuerligt över och under glaspartierna. Sammantaget ger detta ett för det grova materialet extremt skarpskuret intryck med bara öppen horisontell fog.

Sågverket i Danmark kunde inte snedsåga för att få en droppkant, utan de stora planken har skickats till Nyhamns Såg och Båtbyggeri, som ställde om sin verkstad för snedsågning. Vid hörnen har vi valt att visa tjockleken (35 mm) genom ett växelvis möte likt möbelsnickeriets sinkade hörn, för att lyfta fram hantverksaspekten av fasaden. Nyhamns Såg och Båtbyggeri analyserade planken för kärnvirke/splint. Bedömningen visade att planken, trots sin bredd, nästan enbart utgörs av kärnvirke, varför fasaden lämnats helt obehandlad. Den grånar då till det grova utseende vi eftersträvat utan att riskera att fara illa.

Infästningen av fasaden är gjord med rostfri skruv och skuren plugg. Vid avsågningen av pluggarna har en plåtmall används för att skydda plankens ramsågade yta, varefter pluggen fått ett sista slag för att liva. Understa plankan har fått en infästningsdetalj som medger demontering och återmontering flera gånger, då en ficka förberetts för framtida solavskärmning. Den demonterbara infästningen är utförd med försänkt rostfri skruv och en djupförsänkt specialsvarvad rostfri klädselbricka i liv med plankens utsida. Lösningen ritades av Elding Oscarson och beställdes av Metall och Lego. Den understa plankan hängs in endast i överkant, varför en specialtillverkad rostfri profil dolt monterats på denna plankas baksida. Därmed undviks krökning vid fuktrörelser.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration