Fritidshus Kyrkesund

Juryns motivering

En lågmäld men mycket karaktärsfull volym som annonserar sig med det stora fönstret och entréloggian. Varsamt placerad på de västkustska knallebergen, mötandes mark på ett självklart sätt och sträckandes efter den åtråvärda havsutsikten i väster. Gästhuset välplacerat som visuell buffert mot grannar. Hushållning med uttryck, volym och material. Trappan, sisalbelagd, blir läktare och leder upp till »altaret«, utsiktsfönstret och ett rum som inbjuder och uppmuntrar till samtal kring den öppna spisen. Rörelsen från den lilla grusvägen nedför slänten, in i huset, uppför trappan till det övre rummets klimax är avslappnat och effektivt regisserad. Fabriksmålad, sågad panel invändigt överraskar positivt. Sammantaget stor arkitektur i litet format där träet spelar en viktig roll.

Arkitektens beskrivning

Karaktäristiskt karga och kuperade bergsknallar inledde samtalet om platsens potential. Möjligheterna övertygade och beställaren köpte tomten, 1 km från Kyrkesunds äldsta bebyggelse och 300 meter från sundets norra inlopp.

Två byggnader bildar ett par med noggrant avvägda lägen. Tomten ligger högt men inte tillräckligt för att se sundet från marknivå. Terrängen och önskemål att se havet avgör huvudbyggnadens sektion, med översta våningen anpassad till en höjd för att ge utblick mot sundet. En mindre komplementbyggnad skyddar mot insyn grannarna emellan och definierar tomtgränsen. Rummet mellan byggnaderna tas i besittning.

Programmet är alltså delat i två, det stora huset innehåller kök, vardagsrum, sovrum och bad, och det mindre två sovrum för gäster. Planlösningen i huvudbyggnaden baseras på att man samlas kring eldstad och utsikt, en närmast primitiv plan. Murstocken står i byggnadens centrum med två eldstäder ovanpå varandra. Vardagsrummet med den övre eldstaden i ena kortsidan och utsikt i andra, köket med den undre och utsikt i motsatt riktning mot söder. Fönsteröppningarna ger endast utblickar mot orörd natur och allmän plats.

Beställarens intresse för trä innebär att det är konsekvent använt, som konstruktionsvirke, fasad och invändiga ytskikt. Trä har en oslagbar potential i dess möjlighet att bearbetas på plats, vilket byggnadernas möte med marken visar. Fasadens lock löper förbi sockeln och är försiktigt av­sågade precis ovanför bergsknallarna. Byggnaderna reagerar på bergens minsta skiftning och fullföljer samtalet om platsen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration