Strandparken

Juryns motivering

Ett helgjutet projekt med stark karaktär i volym, placering och fasader. Spånfasaderna bidrar starkt till träkänslan och skapar en karaktär och kvalitet som är sällsynt i bostadssammanhang. Välplanerade lägenheter med vackert dagsljus och generös utsikt mot vatten från bostad och balkong. Fina och välbearbetade trädetaljer, till exempel stänkskydd i köken och alla smygar till dörrar och fönster. Välkomnande entré och fint trapphus med stark träkänsla, träpanel och kubbgolv. Ett plus för de eleganta trapporna med sättsteg av trä. Husens placering känns självklar, vinkelrät mot vattnet. De sätter en ny nivå för flerbostadshus i prefabricerade träelement och bekräftar den stora potentialen i att bygga i trä. Byggherrens ansträngningar att både utveckla och kommunicera träbyggandets möjligheter och utmaningar är ett föredöme. Juryn bedömer Strandparken som ett av de absolut ledande projekten inom svenskt modernt bostadsbyggande.

Arkitekternas beskrivning

Strandparkens läge på Bällstavikens solsida var gestaltningens utgångspunkt. Kontakten med vattnet, siktlinjerna, det fria solläget, kopplingarna till omgivningen och de uppvuxna träden gav husens lägen. Genom att placera husen i ett sammanhållet parkrum och förädla strandpromenaden skapas ett landskapsrum som knyter samman Sundbyberg med Mälarviken.

Samtliga hus har spetsiga sadeltak med en diskret takfot. Materialen är få och detaljbearbetningen hög. De har stomme i massivträ med fasader av trä vilket ger dem ett gediget och karaktärsfullt uttryck. Stora träklädda balkonger med kortsida av glas mot vattnet ger både utsikt och avskildhet.

Stora glaspartier med skjutdörr mot balkong eller takterrass förlänger lägenheterna och ger dem en solig uteplats med vattenkontakt. Trä återkommer även invändigt och skapar en behaglig materialkänsla i kontrast till rummens vita väggar och tak. Golv, dörrar, fönster, fönsteromfattningar och detaljer i kök och badrum är alltid av trä.

Husen byggdes av element som levererades med spånen av kanadensisk ceder färdigmonterade från Martinsons i Skellefteå. Elementskarvarna fick sin beklädnad på plats. De rötresistenta cederspånen är en restprodukt och därmed en prisvärd fasad. Spånens naturliga variation är ett sätt att hantera fasadernas grånande på ett medvetet sätt. Byggnadstekniken var något dyrare än för ett konventionellt betonghus, men det mesta – med tiden kanske all – fördyrning hängde samman med utvecklingskostnader som minskade i takt med erfarenheterna. Att det helt torra bygget var en uppskattad arbetsplats hade också betydelse för den slutgiltiga kvaliteten.

De två trähusen i Sundbyberg har blivit ett mycket välbesökt referensobjekt, inte bara i kraft av sin storlek. Det premierades med Stockholms stads handelskammares Stadsmiljöpris 2014 och har gett beställaren, Folkhem, mersmak för att ta träbyggandet till ännu högre höjder.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration