Trätorn Norra Länken

Juryns motivering

En i alla bemärkelser utmärkt arkitektur i trä i ett nytt sammanhang, infrastruktur: Beklädnaden med träspån associerar till trädstammar och förankrar tornen på platsen, Nationalstadsparken, och bryter ned skalan. Formen förstärker funktionen, evakueringen av avgaser från Norra länken. Nyskapande massivträteknik som genom ett nära samarbete mellan design och produktion öppnat nya vägar för formgivning och konstruktion i massivträ. Resultatet är en platsanpassad skulptur till en kostnad långt under andra alternativ.

Arkitekternas beskrivning

Som en del i arbetet med Norra Länkens gestaltning har Rundquist arkitekter utformat två avluftstorn på Kungliga Djurgårdsförvaltningens mark i Nationalstadsparken vid Frescati och Värtan, i Stockholm. Torn­ens funktion är att avleda luft från Norra Länkens trafiktunnlar för att minska utsläppsnivåerna vid tunnelmynningarna. På grund av tornens placering i Nationalstadsparken var gestaltningen i relation till parkmiljön viktig.

Tornen har utformats i trä för att ansluta till parkmiljön och för att utmana den invanda föreställningen om hur teknikfunktioner brukar gestaltas. Idén att använda ett miljömässigt och platsanpassat naturmaterial som trä rakt igenom och inte bara som beklädnadsmaterial har stort symboliskt värde för vägprojektet Norra Länken.

Tornen har optimerats för funktion i samspel med arkitektonisk form. Naturmaterialet trä representerar low tech men samtidigt high tech, då modernaste träbyggnadsteknik tillämpas för konstruktion, fabrikation och byggande. Tornen är 20 meter höga och har formen av en supertriangel som vrider sig uppåt längs sin egen axel. Den invändiga geometrin och konstruktionen påverkar motståndet för utströmmande luft och luftflödet kan optimeras, mer utrymme i böjen in i tornet och i toppen där triangelns area är större vilket minskar luftmotståndet vid mynningen.

Vridningen ger tornen ett slankare och intressant uttryck, och ger även ett bildligt avtryck av luftens rörelse. Tornen är beklädda med horisontella band av cederspån, som följer den svepande formen, accentuerar det skulpturala intrycket och ger ett skiftande och vackert uttryck som förändras över tiden och med betraktelsevinkeln.

Tornen har modellerats parametriskt i 3d-program för att kunna optimeras och justeras sent i processen. Komponenterna har sen plockats ur modellen, littererats och sorterats upp på arbetsstycken i en automatiserad process innan filer exporterats till den CNC maskin som fräst ut delarna ur korslaminerade träskivor av gran. Elementen har därefter levererats på plats och byggts ihop till supertrianglar staplade på varandra och spänts ihop med vertikala dragstag av stål, försedda med fjäder för att inte dra sönder konstruktionen när träet rör på sig.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration