Träprisjuryns förord

Passion och kunskap

Det är ett obestridligt privilegium att få vara medlem av juryn för Träpriset. Det vet vi som varit med och vi har goda grunder för det påståendet. Först den kittlande genomgången av alla 140 bidragen, högt och lågt, stort och smått, traditionellt och nyskapande, från öster till väster och från norr till söder. Sedan den digra diskussionen om vilka 30–35 projekt vi ska åka och titta på väl är avklarad kommer höjdpunkten; flera resor i ett alltmer vårligt Sverige till orter och platser i stad och by, i skog och slättlandskap och vid hav och sjö. Strikt schema, men alltid tid för en noggrann genomgång av platsen, exteriören, interiören, detaljerna och konstruktionen. Och inte sällan en snabb kopp kaffe med arkitekten och/eller byggherren. Tillfälle att lära sig nya saker och att förstå projektets raison-d'être. Alla vi möter är passionerade för trä som byggnadsmaterial och talar sig varma för varför de just valt trä för sitt projekt. Allt från den enskilde entusiasten i sitt fritidshus till representanten för det stora fastighetsbolaget och förstås arkitekterna som provar nya lösningar utifrån träets inneboende förutsättningar och möjligheter. Vad är det de säger egentligen, de passionerade träbyggarna och arkitekterna? Känslan, stämningen, doften i en träbyggnad, kopplingen till den nordiska identiteten med vidsträckta skogar, den historiska traditionen, kort sagt den emotionella dimensionen.  Den andra är den rationella dimensionen; snabbt att bygga, minimal klimatpåverkan, de ofta lägre kostnaderna, möjligheten att återvinna, de oändliga möjligheterna till olika konstruktioner och arkitektoniska uttryck. Vi konstaterar att detta nu gäller över flera kategorier byggnader och anläggningar. De passionerade träbyggarna sprider sig över nya fält; avgastorn, broar, flerbostadshus, idrottsanläggningar, flerbostadshus och befäster tidigare landvinningar; villor och fritidshus. Besöken och mötena med människorna bakom verken öppnar oceaner av perspektiv för juryn att diskutera. Vi vänder och vrider på allt från tekniska och estetiska aspekter till etiska och ekonomiska förhållningssätt. Som för det mesta uppvisar de mest lyckade resultaten en solid kombination av passion och kunskap. Vi fascineras av hur svårt det är att åstadkomma ett helgjutet arkitektoniskt verk. Våra bedömningar ställer höga krav. Det räcker inte att byggnaden använder trä på ett riktigt sätt som det står i stadgarna för Träpriset. Vi vill att projekten ska hålla hög kvalitet på alla skalnivåer, från situationen och platsen, idén/konceptet, till volym, rumsuppbyggnad, funktion, konstruktion och detaljbearbetning. Kort sagt det som skapar riktigt bra arkitektur. Vi frågar om kostnader eftersom vi menar att det är än mer imponerande om verket är formidabelt genomfört med knappa resurser. Vi stärks i insikten om att en vidlyftig budget inte garanterar kvalitet och dristar oss till att utbrista: »Det kan blir bra även med en obegränsad budget!«.

Under och efter besöken vidtar de långa samtalens tid. Alla projekten vi besökt diskuteras noga och rankas, vi ska välja ut de tio som vi anser vara bäst av de ursprungliga 140. Det är ett svårt arbete som kräver många och långa omtag, listor och nedskrivna omdömen, vägningar mellan projekt. Samtidigt angenämt eftersom det finns gott om projekt att välja mellan som håller hög klass. Bilder och beskrivningar av de tio ligger där på bordet, vi betraktar dem och känner stor glädje över träbyggandets bredd och höga kvalitet i Sverige. Tio olika projekt, alla med olika syften, förutsättningar, budgetar och ambitioner. Det som förenar dem är passion för och kunskap om träarkitektur och träbyggande. Av de tio projekten ska vi utse en vinnare av Träpriset, vilket är bäst? Flera av projekten har vinnarpotential, vi sliter vårt hår, rådbråkar argument och vänder på stenar. Till slut bestämmer vi oss för det projekt som tydligast siktar på framtiden, nämligen barnen. Ett projekt som skapar en varm och spännande ram för de minstas vardag och som överträffar våra höga krav på arkitektonisk kvalitet, vad kan vara mer meningsfullt för ett pris? Råå förskola är efter alla överläggningar den värdiga vinnaren av Träpriset 2016.

Vinnarprojektets starka koppling till den unga generationen ger oss anledning att reflektera: Hur ser linjerna framåt i tiden ut? Vad kan nästa träprisjury som ska nominera och utse vinnare hoppas på? Vad vill vi se mer av i svenskt träbyggande? Vi tror det handlar om både bredd och djup. Träbyggandet har alla förutsättningar att öka, vi ser en stadig ökning av användningen av trä i byggandet. Vi ser en fortsatt breddning av användningen av trä i byggnader och anläggningar. Andelen flerbostadshus som byggs i trä bör kunna öka väsentligt och vi hoppas fler av dessa förekommer i träprissammanhang i framtiden. En stor potential ligger i det industriella träbyggandet där vi ser stora möjligheter till ökat samarbete mellan producenter och arkitekter för smartare, billigare och vackrare produkter som kan bidra till att lösa bostadsbristen och samtidigt höja förädlingsgraden av den svenska furan till gagn inte bara för de passionerade och kunniga träbyggarna utan framförallt för alla som ska bo, arbeta och leva i de byggnader vi skapar.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration