Ljungdalen

Juryns motivering

Fritidshuset i Ljungdalen uppvisar en intressant ambition att sammansmälta en lokal byggnadstradition med ett modernt uttryck. Smal volym på 4,20 meter med vackra proportioner och distinkt och funktionellt placerad i den härjedalska karga terrängen med mossor, ljung och vresig fjällbjörk. Liggande panel, sadeltak och välplacerade och enkelt detaljerade öppningar. Byggnadstraditionen nyskapas med massiva timmerväggar genom en lokalt utvecklad och energieffektiv isolerande timmerstock. Halvklimatiserade rum både på botten- och övervåning möter behovet av att ta hand om snöiga och leriga skor, skidor och vandringsutrustning. Interiören är en blandning av stående panel, äggoljetemperamålad lumppapp och plywood, en detaljering som inte siktar på det perfekta utan det vardagligt enkla och rättframma. På liten yta har rum skapats för en storfamilj. Sammantaget ett gediget stycke arkitektur till en rimlig kostnad.

Arkitekternas beskrivning

Ljungdalen är en liten by i nordvästra Härjedalen där skog möter högfjäll. Byn utgör den sista utposten för de som vill besöka Helagsfjällen som har de högsta topparna söder om polcirkeln. Fjällstugan är belägen högt upp i dalgången på en kuperad tomt strax utanför byn vid älven Ljungan och omges av fjällmassiv i tre väderstreck. Projektet är ritat för en stor familj och är tänkt att användas som fjällstuga året om i generationer framöver. Den är en samtida omtolkning av ett traditionellt timrat Härjedalshus och är tänkt att smälta in i och vara en självklar del av kulturbygden.

Huset har en massivträstomme av det lokalt framtagna byggsystemet Isotimber och är en naturlig förädling av en timrad husstomme. Det kombinerar timmerväggens beprövade kvaliteter men har bättre isolerande egenskaper som tillfredsställer de höga krav som ställs på ett hus idag. Hela konstruktionen är diffusionsöppen där gammal kunskap och ny teknik har skapat ett sunt hus.

Den obehandlade träfasaden av senvuxen kärnfura med varierande bredd och djup kommer att åldras med värdighet och få olika uttryck beroende på fasadernas väderstreck, mörk bärnsten åt söder och gråskimrande i norr.

Uttrycket och kvaliteterna som eftersökts är de i en handbilad topp-rot timmerfasad med naturlig variation, sprickbildning och oregelbundenhet. De stora karmlösa fönstren, placerade efter rummens användning, ger ett samtid uttryck och hålls på plats mellan den inre fönstersmygen och det yttre fodret av kärnfuru. Innerväggarna är klädda i traditionell äggoljetemperamålad lumppapp eller stående finsågad granpanel.

Den långsmala huskroppen följer  terrängen i dalgångens längdriktning upp på tomtens högsta punkt. På platsen skapar huset en naturlig avskärmning mot nord och väst och ger på så sätt en skyddad plats med eftermiddagssol i sydväst.

Planens form och rumssamband med rum i tre olika nivåer skapar en naturlig kronologi anpassad efter en dag på fjället. Rummens varierande storlek från de minimala sovkojerna på loftet till den dubbelhöga entréhallen skapar en dynamik och utnyttjar husets ytor efter familjens behov. Siktlinjer genom hela huskroppen tar tillvara på upplevelsen av husets fulla längd. Huset har ett portlider enligt gammal byggnadstradition som fungerar som vindskyddad entré, förråd, vedförvaring och vallabod.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration