Skogen

Många har en alldeles egen relation till den svenska skogen. Kanske tycker du om att vistas ute i naturen på din fritid, kanske äger du egen mark. På olika sätt har vi brukat skogen genom årtusenden och nu pågår många spännande innovations- och forskningssatsningar med fokus på framtidens hållbara skogsbruk. På den här sidan kommer vi att reda ut vissa begrepp och förklara hur vi ser på skogen och skogens produkter.


 

Den svenska skogsmarkens ägarkategorier inkl förklaring inkl förklaring.jpg

Forskare menar att just den privata äganderätten är viktig när det gäller att utveckla hållbarhet, ekonomi och förvalta egendom. Kanske är det så att man är extra rädd om det man själv äger. Fattigdom, en svag rättsstat och dåligt skyddad äganderätt kan leda till kortsiktiga beslut och att risken för miljöförstöring ökar, visar forskning.  
 
Utöver de certifieringar som finns, har svenska skogsägare också skogsvårdslagen att följa. Den reglerar hur skogen ska skötas ur ett produktions- och miljöperspektiv. Miljöbalken och bestämmelser från EU styr också skogsägarens arbete.  
 
Internationellt sett är det ganska ovanligt att privatpersoner äger skog. 
I Centralasien, Ryssland och Afrika ägs nästan all skog av staten och i Kanada äger staten 93 procent av skogen, medan siffran ligger på 68 procent i USA. I Europa är det vanligare med privata skogsägare. I snitt är 56 procent av skogen i privat ägo. 

Symboler för FSC och PEFC.jpg

När man köper råvaror från certifierad skog betyder det att leverantören lever upp till certifieringskraven om ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. 
I Sverige finns det två system, FSC-standard och PEFC-standard. De har ganska likartade krav när det gäller skogsbruksstandard, miljöstandard och social standard.  
 
Samtidigt finns det skogsägare, framför allt mindre, som väljer att inte certifiera sin skog eftersom det kan innebära ökad administration och kostnader – men som ändå har minst lika hög ambitionsnivå. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration