Råvarubegränsning

I efterdyningarna av pandemin och kriget mellan Ukraina och Ryssland kommer vi att se en fortsatt stor utmaning kring rå- varubegränsning. Därför kommer det att bli allt viktigare att ha koll på sin värdekedja och att på olika sätt minska sårbarheten.

Resurseffektivitet

Utvecklingen drivs av teknikens möjligheter (ökad digitalisering leder till förenklad koordinering, smidighet och tillgänglighet), kundens önskan om bekymmers frihet, samt en strävan efter mer effektivt resursutnyttjande.
Med ökad konkurrens om råvara och ett ökat ifrågasättande av det svenska skogsbruket blir det allt viktigare att få ut så mycket värde som möjligt per »m3fub« i skogen, i sågverket och i värdekedjan som helhet. Även här spelar behovet av cirku­lära logiker en viktig roll för mer effektiv resursanvändning. Det finns idag möjligheter men vi behöver öka dialogen i hela värdekedjan och mellan branscher.

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar och önskan om ett hållbart samhälle leder till ökad efterfrågan på klimatneutralt byggande. Eftersom det finns en resursbegränsning kommer detta leda till ökade krav på optimering och resurseffektivitet. Därför kommer det att ske stora investeringar för att resursoptimera bygg­ och träindustrin.

Ökad global konkurrens

Råvarubegränsningen gäller alla råvaror. Men om vi fokuserar på skogen och sågverks­näringen så ser vi hur leveransproblemen i Ryssland och Kanada, två stora export­länder, gör att hela den globala balansen rubbas.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration