Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2021

VILKEN INGRESS SKA VI HA? Denna gång i digitalt format med intressanta samtal om hur träbyggandet kan hjälpa oss nå klimatmålen, praktiska frågor kring ljud och brand, faktorer som driver kostnader såväl uppåt som nedåt, spaningar om framtidens träbyggande och mycket mer! Ett uppskattat seminarium som främst riktar sig till dig som är entreprenör, platschef, arbetsledare, entreprenadingenjör, konstruktör, arkitekt eller studerande.

 

Trailer med Tomas Alsmarker & Johan Fröbel

 

Avsnitt 1 torsdag 4 november

Träbyggande är dyrt sanning eller myt!

 • Vad höjer respektive sänker kostnader?
 • Är tid och kostnader de rätta när träprojekt kalkyleras?
 • Hur stor betydelse har den totala byggtiden?
 • Har försäkringskostnaderna någon betydelse?

​Deltar gör:
John Lindgren – Högskolan i Halmstad, Universitets lektor.​
Maria Säterdal – Växjöbostäder, VD.​

 

Avsnitt 2 torsdag 11 november

Affär och klimat går hand i hand!

 • Hur påverkar LCA-analysen upphandlingen?
 • Hur kan affärsmodellen påverka ett klimatneutralt byggande?
 • Vad innebär ett cirkulärt byggande för totalekonomin?
 • Vilka effekter kommer klimatdeklarationer att ha?

Deltar gör:
Anna Ervast Öberg, Folkhem Trä AB, Projekt – och utvecklingschef.
Tomas Nord, RISE, forskare​.

 

Avsnitt 3 torsdag 18 november

Den hållbara konsten att nyttja det redan byggda!

 • Vilka är de största utmaningarna?
 • Vilka är de största möjligheterna?
 • Hur stora klimateffekter kan uppnås?
 • Vilka fördelar har ett industriellt byggande
 • Hur hanteras stadsmiljöfrågorna bäst?
 • Hur påverkas stadslivet och omgivningen?

Deltar gör:
Helena Bjarnegård, Boverket, Riksarkitekt
Jan Dahlkvist, ÖrebroBostäder AB, Byggchef​
Björn Johanson, Bjerking, Konstruktör​

 

Avsnitt 4 torsdag 25 november

Välbefinnande och boendekvalitet

 • Vilka är de främsta boendekvaliteterna i Frostaliden projektet?
 • Vilka brukarkvaliteter skapar materialet trä?
 • Har värderar de boende klimat och hållbarhet?
 • Vad tycker de boende om synligt trä?

Deltar gör:
Jan Larsson, White Arkitekter och Chalmers, Arkitekt och Adjungerad professor
Claes Clausen, Stadsarkitekt Skövde​

 

Avsnitt 5 torsdag 2 december

Träprofilera butiker och arbetsplatser!

 • Vilka brukarkvaliteter skapar materialet trä?
 • Har värderar olika brukare klimat och hållbarhet?
 • Vad tycker brukarna om synligt trä?
 • Hur används trä för att profilera sitt varumärke?

Deltar gör:
Anna Denell, Vasakronan, Hållbarhetschef .
Sara Haasmark, ICA Fastigheter AB, Hållbarhetansvarig (Lindvallen och Sjöbo).​Mattias Tas, Lidl, Hållbarhetschef (Visby och Sigtuna).​

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.