Fyra konsekvenser för svensk trävaruindustri

Världen står aldrig stilla. Den rör sig ständigt åt olika håll. Ibland långsamt, vid andra tillfällen fort.

Går vi mot en tid med geopolitiska konflikter, nationalism och protektionism? Eller ser vi bara ett hack i kurvan på vägen mot en allt mer globaliserad värld? Hur blir den framtida synen på trä och träprodukter? Positiv? Negativ? Neutral? Och kommer trä- och biobaserade produkter vara viktiga för samhällets produktion och ekonomi under kommande årtionden?

Frågorna är många, stora och viktiga. Exakt hur framtiden ser ut vet ingen, men utifrån de mest relevanta trenderna har vi identifierat de fyra viktigaste konsekvenserna för svensk trävaruindustri.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration