Digitalisering av träprodukter

Foto: Mostphotos

Snart kan varje planka vara möjlig att spåra tillbaka till den skog där trädet en gång växte. Även de specifika miljöegenskaper som plankan bär med sig när den levereras för att bli en del i ett byggnadsverk dokumenteras – allt för att underlätta för den som i framtiden vill ersätta, återanvända eller återvinna materialet.

Svenskt Trä driver ett arbete med implementering av standarder på träprodukter för att möjliggöra identifikation, spårbarhet, egenskapshantering och digital kommunikation. Genom att sammanställa digital ”klimatdata” per automatik kommer också möjligheten för en mer resurseffektiv industriprocess som kan hålla nere kostnader, klimatavtryck och hur lång tid det tar. Det öppnar upp för återbruk i högre utsträckning och underlättar utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi.  
  
Digitalisering och standardisering av träprodukter är även till stor hjälp vid exempelvis klimatdeklarationer och livscykelanalyser.   

Läs slutrapporten som publicerats i projektet "4 steps to GTIN".

Se presentationen av rapporten på Sweden Innovation Days 2023.


  
Läs mer om projektet Trace4Value och delprojektet ”4 steps to GTIN” som Svenskt Trä koordinerar och genomför tillsammans med en mängd projektpartners.  

   
traprodukter.se samlar vi data om produkttyper och medlemsföretagens produkter. Denna plattform är under löpande uppdatering.  

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration