Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2022

Svenskt Trä återupprepar succén med “Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä”! Att träbyggandet har en stor betydelse i omställningen till en cirkulär ekonomi är inte längre en fråga. Framtidens träbyggande är här och tekniken tänjer på gränserna för vad som är möjligt. Med Tomas Alsmarker, chef för forskning och innovation på Svenskt Trä, som moderator möter vi ledande experter och nya intressanta träprojekt i yttersta framkant. 

Välkommen till “Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä” den 6 december 2022 på Svenska Mässan i Göteborg – Trä gör det möjligt – Kunskapen finns!

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä riktar sig främst till dig som är arkitekt, konstruktör, projektör, fastighetsutvecklare, entreprenör, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare, student eller lärare. På plats finns även en minimässa där du har goda förutsättningar för att knyta nya affärskontakter och möta potentiella leverantörer.

Preliminärt program innehåller följande föredrag och talare:

08:00 – 09:00 Registrering, kaffe och mässa
 
09:00 - 09:05    Välkommen
Johan Fröbel, chef teknik & distribution, Svenskt Trä och
Gabriel Eriksson, teknisk projektledare, Svenskt Trä
 
09:05 - 09:30  Göteborgs nya krav på byggande och klimat
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad
Björn-Siesjö-150.jpg
09:30 - 10:00    Den cirkulära gröna given
Mathias Fridholm, direktör, Svenskt Trä och
Sverker Danielsson, programchef, Mistra Digital Forest 
Mathias-Fridholm-Sverker-Danielsson.jpg
10:00 - 10:15 Frukt och mässa  
10:15 - 11:15   Trä gör det möjligt
  • World of Volvo i Göteborg - Thomas Thompson, projektledare, World of Volvo
  • Träkronan i Östra Kålltorp - Anton Svensson, projektledare, F O Peterson och Söner Byggnads AB
Thomas-Thompson-Anton-Svensson.jpg
11.15 - 12:00  Wisdom Stockholm (Tekniska museet, Stora Enso och Elding Oscarson Arkitekter) – Konsten att tänja gränserna
Martin Looser, head of free form division, Blumer–Lehmann AG
Martin-Looser-www.jpg
12:00 - 13:00 Mingellunch och mässa
13:00 - 13:30    Trä i alla skalor - Paneldebatt
Arkitekt, konstruktör, beställare och entreprenör
Emelie Silverterna, arkitekt och bostadsutvecklare, Noème
Carmen Izquierdo, arkitekt, Esencial AB
Magnus Emilsson, VD/konstruktör, Limträteknik i Falun
Henric Wahlström, arbetschef, Serneke Sverige AB
Emelie-Carmen-Magnus-Henric.jpg
13:30 - 14:30   Cirkulärt träbyggande
  • Trafikverkets nya kontor i Borlänge - Mats Eriksson, projektchef, Diös,
    Henrik Belin, projektledare, Diös, och
    Björn Skoglund, projektledare, Trafikverket
  • Timber on top – Konsten att nyttja det redan byggda – Jessica Becker, arkitekt och projektkoordinator, Trästad
MatsE-HenrikB-BjörnS-JessicaB.jpg
14:30 - 15:00  Mingelfika och mässa
15:00 - 15:45 Att leva och arbeta i trähus
Jan Larsson, arkitekt, Semrèn & Månsson Arkitekter AB
Jonas Wahlström, chef projektgenomförande, Vasakronan
JanL-JonasW.jpg
15:45 - 16:30  Arkitektur och teknik i Sara kulturhus i Skellefteå
Robert Schmitz, arkitekt, White Arkitekter AB
Greger Lindgren, träkonstruktör, Tyrèns Sverige AB
Robert Andersson, projektledare, Martinsons Byggsystem AB
RobertS.GregerL-RobertA.jpg
16:30   Avslut
Moderator Tomas Alsmarker, Innovations & forskningschef, Svenskt Trä  

                      

 

Anmälan till
Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2022

OBSERVERA: Seminariet är kostnadsfritt men outnyttjad plats som inte avbokats senast den 22 november 2022 debiteras med 995 kr/plats exklusive moms och fakturaavgifter. Din plats kan även överlåtas till en kollega och meddela Svenskt Trä senast två dagar innan seminariet äger rum. Vid avanmälan på grund av sjukdom krävs läkarintyg för att inte bli debiterad. Avbokning och överlåtelse meddelas till Elin Bäck - elin.back@skogsindustrierna.se

Samarbetspartners

Holmen-500.png

 

Martinsons.png

 

Moelven.jpg

 

Setra-500.png

 

Södra-500.png

 

Träochteknik-500.png

 

 

Mässutställare

Platta logotyper mässutställare 3.jpg

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration