Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2017

KL-trä

2017 höll vi seminariedagen i Malmö och hade korslimmat trä, KL-trä som tema.

Välkomna - presentation
Mikael Eliasson, Direktör, Svenskt Trä och Jørgen Munch-Andersen, Teknisk ansvarig, Træinformation

Räcker skogen till mer träbyggande?  - presentation
Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna

Konstruktionsdesign i hybrid- och träkonstruktioner  - presentation
Roberto Crocetti, Professor, träkonstruktion 

Akustik i träkonstruktioner  - presentation
Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB 

Fit for BIM – digital integration in the building process (eng) - presentation
Thomas Rohner, Professor in timber constructions and BIM, Bern University of Applied Sciences

Performance of wood constructions in Life Cycle Assessment – Experiences from DGNB certification (eng) - presentation
Lau Raffnsøe, Teknisk direktør, Green Building Council Denmark

Världens högsta trähus Mjöstornet: Fokus brandskydd - presentation
Johan Åhlén, VD Moelven Töreboda AB

Valla Berså: Fokus fuktsäkert byggande - presentation
Per Karnehed, Civilingenjör, Karnehed Design & Construction AB

Prisvinnande träarkitektur  - presentation
Mirjam Hallin, Arkitekt, Tegnestuen Vandkunsten 

 

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.