Klimatnytta

Hållbarhet är inget extra lager. Att tänka klimatnytta ska vara naturligt och något som är med redan från första skiss till återanvändning och återvinning.

Det mest hållbara byggandet är att inte bygga alls. Men genom att aktivt välja material och fatta kloka beslut längst hela kedjan kan vi idag bygga resurssmart. Även de val vi gör varje dag spelar roll. Vilka material vi konsumerar spelar stor roll när det kommer till att minska våra koldioxidutsläpp och vår miljöbelastning. 

För att driva på omställningen mot en cirkulär ekonomi behöver vi också tänka återbruk av material redan innan de är uttjänta.

Men att tänka klimatnytta handlar inte bara om material och utsläpp. Den sociala och ekonomiska hållbarheten är minst lika viktig. Vår träindustri finns över hela Sverige och idag finns det cirka 140 sågverk, som tillsammans producerar 18-19 miljoner kubikmeter. Av svensk industris totala sysselsättning, export och förädlingsvärde svarar trävaruindustrin för cirka 4–6 procent. Det betyder att branschens bidrag till samhället och vår välfärd är stor och sysselsätter människor över hela landet. Utöver de inbetalda skatter och efterfrågade produkter som träindustrin bidrar med skapas även lokala arbetstillfällen och en efterfrågan av andra lokala tjänster och produkter. 

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration