Rådgivning och trävarukontrakt

Expertkunskap i olika sakfrågor

Ni får ett helt nätverk med branschexperter att vända er till. Vi erbjuder vår egen expertkunskap hos Svenskt Trä i olika sakfrågor och har även ett brett nätverk med externa branschexperter som vi kan hänvisa er vidare till. Våra kontaktuppgifter finns här.

Juridisk rådgivning

Ni får tillgång till affärsjuridisk rådgivning med inriktning mot avtals-, försäljnings- och exportfrågor av Svenskt Träs jurist Johanna Albihn från byrån adLegus AB.

Johanna Albihn är sedan många år verksam som jurist inom träbranschen. Vid affärsjuridiska förfrågningar står Svenskt Trä för kostnaderna för de första 45 minuterna. Om ärendet är mer tidskrävande än så går det bra att anlita adLegus för egen räkning.

Observera att adLegus AB vid annat än generell rådgivning måste göra en sedvanlig jävskontroll (intressekonfliktskontroll).

Johanna Albihn
076 028 08 10
johanna.albihn@adlegus.se

Aktuella trävarukontrakt

Ni får tillgång till aktuella trävarukontrakt. Svenskt Trä håller också i kontraktskurser för er som medlemsföretag.

Utöver följande trävarukontrakt finns också avtalskommentarer till Soft Wood Contract 2015 att ta del av:

Softwood Contract 2015 - internationella marknader

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration