Omvärldsanalys - Framtidens trävaruindustri

Med blicken mot 2030

Ingen vet säkert hur framtiden ser ut. Däremot kan vi blicka bakåt, observera samtiden och göra rimliga antaganden om morgondagen.

 

Syftet

Syftet med omvärldsanalysen är att skapa insikt och handlingsbered­skap inför de utmaningar som trävaruindustrin sannolikt kommer att möta. Tolkar vi framtiden rätt har vi också större möjlighet att leva upp till omvärldens krav, förväntningar och förhoppningar år 2030.

Trender och konsekvenser

I den här omvärldsanalysen försöker vi se in i trävaruindustrins framtid. Vi kartlägger de trender inom exempelvis politik, ekonomi, samhälls­attityder och teknik som vi bedömer kommer att ha störst påverkan på oss. Vi tittar också på de viktigaste konsekvenserna som trenderna får för oss i branschen.

Världen är dynamisk

En omvärldsanalys är ingen absolut sanning. Det är ett antal rimliga antaganden om framtiden. Det vi däremot med säkerhet vet är att trender får konsekvenser. Och att en specifik trend kan ge upphov till flera olika världen är dynamisk. Omvärldsanalysen hjälper oss att tolka framtiden.

Den troliga utvecklingen fram till 2030

Går vi mot en tid med geopolitiska konflikter, nationalism och protektionism? Eller ser vi bara ett hack i kurvan på vägen mot en allt mer globaliserad värld? Hur blir den framtida synen på trä och träprodukter? Positiv? Negativ? Neutral? Och kommer trä- och biobaserade produkter vara viktiga för samhällets produktion och ekonomi under kommande årtionden?
Läs mer om den troliga utvecklingen fram till 2030 här.

Fyra konsekvenser för svensk träindustri

Läs mer om de fyra konsekvenserna för svensk träindustri här och nedan.