Träkonstruktionsdagen 2016

Konstruktion

2016 höll vi en kunskapsdag om konstruktion med många intressanta föreläsare.

Horisontalstabilisering och förband
Roberto Crocetti, Professor, Lunds Tekniska Högskola / Limträteknik i Falun AB.

Ladda ner Robertos bildspel

Brandprojektering av träkonstruktioner
Anders Paulsson, Civilingenjör, Bjerking AB.

Ladda ner Anders bildspel

Modern timber connections through selected project examples
(Tamedia Zürich, CH / Centre Georges Pompidou Metz, FR) (eng)
Samuel Blumer, Diplomierter Bauingenieur ETH, SJB.Kempter. Fitze AG / sblumer ZT GmbH. Se bild 1 och 2.

Ladda ner Samuels bildspel

Treet - 14-våningar – världens högsta trähus
Harald Liven, Projektutvecklare, Moelven Limtre AS. Se bild 3.

Ladda ner Haralds bildspel

Akustik i konstruktioner av trä
Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB.

Ladda ner Pontus bildspel

Anledningar att välja trä – bortom teknik
Magnus Silfverhielm, Professor, Linnéuniversitetet / AIX Arkitekter AB.

Ladda ner Magnus bildspel

 
Studiebesök dag 2 på stora trä - och limträprojekt i Mälardalen tillsammans med delaktiga från respektive projekt.
  • Herrestaskolan, Barkarby, Stockholm. Se bild 4. Se film om Herrestaskolan.
  • IFU Arena, Gränby, Uppsala. Se bild 5.
  • Ulls Hus, Ultuna, Uppsala. Se bild 6.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.