Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä - tema planering och montage

 

Moderator: Erik Serrano, Professor, Lunds Tekniska Högskola

Välkomna!
Mikael Eliasson, Direktör, Svenskt Trä

Projektera och beställa stora träkonstruktioner
Ulla Alberts, VD/Arkitekt SAR/MSA, Murman Arkitekter AB

Temporär stagning av stora träkonstruktioner
Roberto Crocetti, Adjungerad professor, Kungliga Tekniska Högskolan

Praktiskt montage av limträ- och KL-träkonstruktioner
Pelle Olsson, Montagechef, Martinsons Byggsystem KB

Behövs väderskydd under montage av limträ- och KL-träkonstruktioner?
Per Karnehed, Fukt- och energiexpert, Karnehed Design & Construction AB

Montage av stort trähus i storstadsmiljö – Finansparken i Stavanger
Åge Holmestad, Projektutvecklare/Seniorrådgivare, Moelven Limtre AS

Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet
Marie-Louise Lorsell, Inköpschef AO Bygg Bostäder, Veidekke &
Maria Wernius, HMS-chef AO Bygg Bostäder, Veidekke

Montage av världens högsta trähus – Mjøstårnet i Brumunddal
Harald Liven, Projektutvecklare/Konstruktör, Moelven Limtre AS

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.