Ökat fokus på närmarknader

En föränderlig och mer nationaliserad och protektionistisk värld gör att fler och fler företag fokuserar på närmarknader. De växande faktorerna som lyfts fram är ökad politisk risk och starkare hållbarhets ambitioner. Corona-pandemin visade också på sårbarheten i den globaliseringstanke som har dominerat under 1900-talet och början på 2000-talet.

Ett ökande fokus på närmarknader är en tidig trend men som har eskalerat under de senaste åren. Utvecklingen är fortfarande lite oviss men det mesta tyder på att vi kommer att se fler initiativ där såväl enskilda länder som hela regioner satsar på själv försörjning fram till 2030.

Automation och digitalisering

Andra drivkrafter är den ökande automationsgraden och ambitionen att minska kvalitetsproblem. Likaså finns det ett behov av att höja innovationsgraden i pro­duktionsprocesser samt en önskan om att få bättre kontroll över spårbarhet och kostnader relaterade till logistik.

Re-shoring

Efter att under en lång period, från 1980­talet och framåt, ha utlokaliserat produk­tion i låglöneländer, så kallad off­shoring, har industriföretag på senare år visat ett allt större intresse av att flytta produktionen närmare hemmamarknaden, så kallad re­-shoring.
Det kan exempelvis handla om förflyttning av produktionsenheter, val av mer lokala leverantörer eller kombinationer av liknande åtgärder men med samma syfte. Vi ser också ett ökat intresse av att använda lokala råvaror på ett helt nytt sätt. För många företag betyder detta att man försöker både återskapa och utveckla tidigare fungerande värdekedjor.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration