Foto: Devis Bionaz

Kvarteret Initiativet


Fotograf Devis Bionaz

Namn: Kvartetet Initiativet "Träloftet"
Byggår: 2016-2017
Arkitekt: Spridd
Konstruktör: Moelven Töreboda AB
Byggherre: BoPro
Stomleverantör: Moelven Töreboda AB
Byggentreprenör: Stenmarks Bygg
Ort: Linköping
Övrigt: I Träloftet används stomsystemet Trä8 från Moelven Töreboda med utfackningar och inhängda balkonger helt i trä. Hustypen tillåter en snabb och flexibel byggprocess där loftgången och balkongen monteras i tidigt skede och blir bygnadsställning såväl under byggtiden som för senare fasadunderhåll.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration