Villa Arketorp

Typ: Enfamiljshus
Antal våningar: 2
Kommun: Jönköping
Byggyta: 180
Produktionsår: 2001
Arkitekt: acoop ab genom Erik Ståhl, arkitekt SAR
Konstruktör: Erik Perssons Ingenjörsbyrå, Jönköping
Byggherre: Erik Ståhl
 
Huset är långsträckt placerat tvärs höjdkurvorna och interiörens nivåer följer marken. Sluttningen får också sin motsvarighet i det flackt lutande taket som ger byggnaden dess signifikanta form. Till den kilformade huvudvolymen adderar sig tre små kuber, innehållande sovrum. Rumsorganisationen är originellt löst som en ortogonal stadsplan. Axlar leder mellan och genom rum och mot olika utblickar. Även den japanskt strama entrégården ingår i detta planmönster. Huset har en mycket konsekvent användning av trä. Inomhus är björkplywood det genomgående ytskiktet på såväl väggar som tak. Utvändigt klär oljeimpregnerad granpanel fasaden.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration