Ska Sverige klara bostadsbyggandet måste det indsutriella byggandet öka rejält

Den slutsatsen drar innovationsforskaren Tomas Nord, lektor vid Linköpings universitet, i en ny rapport. Rapporten kommer att presenteras 3 juli vid Sveriges Träbyggnadskanslis seminarium under Almedalsveckan i Visby.

– Byggindustrin har slagit i kapacitetstaket framför allt i storstadsregionerna. Den situationen kommer att bli direkt kritisk framöver med de stora pensionsavgångarna på 60 000 byggnadsarbetare de närmaste åren. Antalet nyutbildade byggnadsarbetarna kommer inte på långt när att räcka till, säger han. Inte heller invandring av byggnadsarbetare från övriga Europa kan klara behoven. Han förutspår en tredubbling av produktionen av industriellt byggda flerbostadshus, framför allt av hyresrätter.

– Något som talar för trä är att alltfler vill bo miljövänligt. Nationella och internationella studier visar att användande av trä minskar utsläppen av växthusgaser i byggandet med 40 procent jämfört med andra material.

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och
erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-och Möbelföretagen (TMF).

Kontaktpersoner:
Mikael Eliasson, VD Svenskt Trä, 08-762 72 01
Tomas Nord, lektor Linköpings Universitet, 070 -234 12 78

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration