Karl Hedin är årets riddare av Trämarknadsorden

Karl Hedin, ägare av familjeföretaget AB Karl Hedin, dubbades till riddare av Trämarknadsorden för gagnelig gärning för träbranschen.

Juryns motivering till utnämningen av 2014 års riddare av Trämarknadsorden lyder:
”Karl Hedin har med en driven entreprenörsanda framgångsrikt utvecklat familjeföretaget AB Karl Hedin till ett ledande och lönsamt företag som föregår med gott exempel i branschen. Med ett metodiskt arbete och ett tydligt fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling lyckas Hedin utveckla arbetet inom flera värdekedjor och därigenom öka värdeskapandet.

Även det klara inslaget av innovativt tänkande i verksamhetsutövningen tjänar som inspiration. Genom ett stort och personligt engagemang för verksamhet och liv i de bygder där företaget är verksamt har Karl Hedin givit både företagandet och människorna på landsbygden en tydlig röst.”
 
2014 års riddare av Trämarknadsorden tillkännagavs under Trämarknaden i Karlstad på det traditionella marknadsseminariet. Utmärkelsen delas ut i samband med Skogsnäringsveckan den 14 april 2015 i Stockholm.
 
AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Estland. Företaget grundades 1917 och har idag 940 anställda och omsätter cirka 3,4 miljarder kronor. Koncernen bedriver idag verksamhet inom sågverk, förädling, emballage och bygghandel. Företagets råvaruorganisation hanterar 1,4 miljoner kubikmeter timmer. Koncernens 38 egna bygghandelsanläggningar omsätter ca 1,6 mdr kronor och där säljs bland annat AB Karl Hedins egenförädlade produkter.
 
Kontaktpersoner:
Karl Hedin, VD och ägare AB Karl Hedin, tel: 070-644 85 65

Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, tel: 070-564 82 01

Magnus Norrby, juryns ordförande, Trämarknadsorden, tel: 070-515 69 39

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration