Svenskt Trä lanserar nya publikationer för skötsel av limträ

För att sprida kunskap om hur limträ sköts på bästa sätt har Svenskt Trä tagit fram publikationerna ”Hantera limträ rätt” och ”Drift och underhåll av limträ”. De riktar sig till såväl konsumenter, som hantverkare och entreprenörer.
– Användningen av limträ ökar i Sverige och vi vill med dessa publikationer hjälpa tillverkarna att sprida kunskap om hur limträ underhålls och hanteras på bästa sätt, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä.

Publikationen ”Hantera limträ rätt” informerar om hur materialet ska hanteras på byggarbetsplatsen och hur det skyddas mot regn, snö, sol, smuts och markfukt.


 
– Limträ är ett mycket starkt byggmaterial med hög beständighet.  För att ta tillvara de egenskaperna är det viktigt att det hanteras på rätt sätt redan från att det lämnat tillverkaren eller byggvaruhandeln, förklarar Johan Fröbel.
 


I den andra publikationen, ”Drift och underhåll av limträ”, ligger fokus på hur limträkonstruktioner underhålls på bästa sätt genom ytbehandling, underhållsplanering samt underhållsmålning och besiktning.
 


– Vårt mål är att de här publikationerna kan bli till branschstandarder för underhåll. Genom att följa de här råden kommer livslängden för konstruktioner av limträ att öka ytterligare. Trots att det handlar om enkla saker så ger de stor effekt på lång sikt, säger Johan Fröbel.


 
Limträ är ett material med en lång historia. Själva limträtekniken ska ha funnits redan under antiken och utvecklades vidare mot slutet av 1800-talet i Tyskland. 1919 togs den första svenska limträkonstruktionen fram i västgötska Töreboda. 
 
I år väntas den svenska användningen av limträ bli ungefär 55 000 m3. Det innebär i så fall en ökning med cirka fem procent jämfört med 2013 års nivå.
 
”Hantera limträ rätt” och ”Drift och underhåll av limträ” beställs via Svenskt Trä och kostar 
5 kronor styck exklusive moms och frakt. Här kan du beställa "Hantera limträ rätt" och "Drift och underhåll av limträ".

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration