Nyheter från maj 2020

  • Att bygga med limträ har aldrig varit enklare

    DEBATT Byggprocesser kan vara komplicerade, inget snack om saken. Men arbetet från planering till sista skruv kan bli enklare med limträ jämfört med andra material. Dessutom kan slutresultatet bli angenämare att vistas i. Det anser i alla fall två erfarna företag som specialiserat sig på att bygga högt, funktionellt och elegant med färdiga element av limträ.

  • Klimatansvar förväntas vid val av förpackningar

    PRESSMEDDELANDE En ny Sifoundersökning visar att fler än åtta av tio tycker att det är viktigt att svenska företag väljer förpackningsmaterial med lågt klimatavtryck. Samtidigt tror endast tre av tio att svenska företag valt förpackningsmaterial för att frakta sina egna varor med klimatet i åtanke.

  • Så går det för träindustrin

    PRESSMEDDELANDE Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i inledningen av 2020. Viktiga exportmarknader har avlöst varandra samtidigt som svensk bygghandel ökat sin försäljning jämfört med samma period förra året. Branschorganisationen Svenskt Trä lyfter träindustrins perspektiv i Skogsindustriernas marknadsrapport.