Trä tar plats i staden - Onesix

ARTIKEL Allt fler genomtänkta projekt av trä tar plats i våra städer. Projekt i flera typologier som är unika och sticker ut, samtidigt som de förhåller sig till det urbana utan att tränga sig på. I takt med att staden växer och förändras blir trä en del av den nya identiteten.

I den nordöstra delen av Lund, runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, växer den nya stadsdelen Brunnshög fram. På sikt ska uppemot 40 000 människor bo och arbeta i det som ska bli en tät och blandad stadsmiljö präglad av hållbarhet och livskvalitet. Stadsdelen byggs ut under lång tid och med flera olika delområden, där de gemensamma rumsliga målsättningarna knyter ihop dem.

För att utveckla Brunnshög till en spännande stadsdel med blandad bebyggelse letade Lunds kommun efter nya grepp och aktörer i arbetet med markanvisningar. Ett sätt var att låta arkitekter, och inte traditionella byggaktörer, tävla om byggrätterna. Det har resulterat i fyra radhuslängor där arkitekterna också är byggherre och fastighetsutvecklare för varje radhus.

Husen har utvecklats för att skapa känslan av bofasthet och variation, någonting som är extra viktigt på en plats som präglas av ny bebyggelse, forskning och stora företag. Inspirationen att placera radhus i en urban miljö kommer bland annat från holländska och danska radhus samt gathusen i Lunds innerstad.

Först att färdigställas bland Brunnshögs fyra arkitektradhus var Onesix av Okidoki arkitekter som stod klart för inflyttning sommaren 2022. Radhuslängan är byggd med trästomme och består av tolv lägenheter uppdelade på sex individuellt formgivna stadsradhus och sex taklägenheter ovanpå, där varje radhus och lägenhet i sin tur är gestaltad av en egen arkitekt.

– Vi utvecklade ett koncept där vi nyttjade den tredje våningen för smålägenheter för att på så sätt kunna organisera hela projektet som en bostadsrättsförening med tolv medlemmar. Att blanda radhus och lägenheter förbättrar den sociala mixen och gör att fler kan bo inom samma hållbara klimatskal, säger Rickard Stark, arkitekt och kreativ ledare på Okidoki.

Förslaget gick egentligen emot den gällande detaljplanen som endast tillåter radhus. Kommunen accepterade dock Okidokis tolkning av planen, vilket innebar att man kunde lägga smålägenheter på plan tre.

Okidokis beskrivning av konceptet Onesix bygger på idén om att förverkliga drömmen om det arkitektritade urbana boendet. Utöver Okidokis kontor i Stockholm och Göteborg har Högberg & Gillner arkitektur, Rundlöf & Björling arkitektur, YAAM art & architecture och New Order arkitektur fått sätta sin prägel på ett hus vardera med fokus på ett unikt fasadkoncept. Resultatet är ett kontrollerat, kreativt kaos där de gemensamma nämnarna är användandet av trä och de olika gröna nyanserna som fasaderna målats i. Okidoki har i rollen som huvudarkitekt ansvarat för att kuratera helheten och balansera färgsättning, detaljer och materialitet för att uppnå en god helhetsverkan. De har också ritat insidan där de individuellt utformade kökssnickerierna med grafiska spårfrästa mönster har en stark koppling till respektive fasadkoncept.

– En förutsättning var att arkitekterna som vi samarbetade med även skulle rita fönster och fönsterdörrar och designa entrédörrar för produktion i traditionellt snickeri. I dag tillverkas till exempel aldrig entrédörrar unikt på ett snickeri i nyproduktionsprojekt, och riktig spröjs i trä med kitt existerar endast i renoveringsprojekt. Det har öppnat för en friare gestaltning där resultatet definitivt blivit både roligare och vackrare.

Rickard Stark använder inte direkt några förskönande omskrivningar när han berättar om hur det initialt såg ut på den plats där radhusen nu är byggda och stadsdelen Brunnshög ska växa upp. Enligt honom är vikten av att känna in en plats överdriven, speciellt när det inte finns någonting att relatera till.

Arkitekt Rickard Stark
» RESULTATET HAR DEFINITIVT BLIVIT BÅDE ROLIGARE OCH VACKRARE.«

– Jag hade faktiskt en ambition att inte besöka Brunnshög innan vår radhuslänga stod på plats, och på sätt och vis är det tur att jag aldrig var där. Hade vi sett hur deppigt det var på det här grustaget är det inte säkert att vi hade vågat satsa. Nu när stadsdelen håller på att förverkligas känner vi att det kommer att bli toppen. Det är roligt att nya metoder testas och visas upp i Brunnshög som kommer att präglas av hållbarhet, nytänkande och kvalitet.

Lanseringen av projektet skedde i november 2020, och mindre än två månader senare var alla hus och lägenheter sålda.

– Med Onesix har vi velat göra ett fint trähusprojekt i vilket vi kan möta radhuskunderna med arkitektritade hus. Det vi vet om köparna är att de har gått i gång på designen. De har uppskattat att varje radhus känns unikt och personligt med ett helt eget uttryck, säger Rickard Stark.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration