Skoglig ornamentik banar väg för ljuset

ARTIKEL Den japanska arkitekten Takaharu Tezuka har ägnat ett halvår åt att skissa på den 56 meter långa ornamenterade panel som omsluter Niijima gakuen junior college hall & chapel. Resultatet bjuder på en imaginär skogspromenad där trädens löv och grenverk silar ljuset och skapar magi i rummet.

Ekoboltblå t-shirt har blivit något av ett signum för den japanska arkitekten Takaharu Tezuka, och sin vana trogen bär han blått även när vi ses via videolänk. Klockan är halv nio på kvällen i Japan och Takaharus fru Yui, tillika partner och medgrundare av Tezuka architects, dyker då och då upp i bakgrunden, iklädd rött. De bägge barnen, som blivit tilldelade färgerna gult respektive grönt, lyser dock med sin frånvaro.

Tezuka architects grundades 1994 med målsättningen att förändra världen till det bättre med hjälp av arkitektur. Paret Tezuka menar att arkitektur innefattar så mycket mer än fysiska objekt i stor eller liten skala. Med arkitektur kommer också makten att förändra både människors liv och samhällen. Ett av byråns senaste projekt är en kyrkobyggnad i Takasaki, vid Niijima gakuen junior college, som tilldelats flera funktioner. Utöver religiösa sammankomster ska den även kunna användas som konsertlokal och samlingsplats för studenterna på skolan. Byggnaden, som färdigställdes i mars 2020, utsågs 2021 till årets byggnad av Archdaily i kategorin religiösa byggnader.

Takasaki är den största staden i regionen Gunma, ungefär en timmes resa med höghastighetståget Shinkansen från Tokyo. Staden har hittills inte gjort mycket väsen av sig och är kanske mest känd för sina silkesväverier. Med Niijima gakuen junior college hall & chapel är det troligt att fler blickar riktas hit, särskilt från arkitekthåll.
– Vi var sex kontor som tävlade om att få ta fram en masterplan för skolans campusområde. I nära samarbete med ledningen lyckades vi under resans gång formulera om uppdraget till att även omfatta en multifunktionell kyrkobyggnad, berättar Takaharu Tezuka.

För att förstå historien bakom Niijima gakuen junior college hall & chapel behöver man först känna till historien om Joseph Hardy Niijima. Han var en japansk skolreformator som verkade i mitten av 1800-talet. Trots att det på den tiden fanns ett förbud för unga japaner att resa utomlands begav sig Niijima som ung samuraj till USA där han konverterade till kristendomen. Väl tillbaka i Japan ägnade han resten av sitt liv åt att försöka erbjuda kristen utbildning till de unga i Japan. År 1874 grundade Niijima det kristna universitetet Doshisha i Kyoto, från vilket Niijima gakuen junior college är en avknoppning.
– Det intressanta med japansk religion är att det inte finns någon enskild existens. Gud finns överallt, även i dig och i varje barn du möter på gatan. Vi brukar säga att det finns åtta miljoner gudar i Japan. När kristendomen kom till Japan välkomnade vi Jesus och gav honom en plats bland alla våra gudar. Här i Japan kan man bygga en moské, en kyrka eller en synagoga bredvid ett shintotempel. Vi kan gifta oss i en katolsk kyrka och begravas i ett buddistiskt tempel. Vi plockar helt enkelt russinen ur kakan. Det är ingenting konstigt med det.

Takaharu Tezuka berättar att inspirationen till den nya byggnaden kommer från en fiktiv skog som vuxit upp från tankefröna sådda av Joseph Hardy Niijima. Att det skulle bli en träbyggnad var en självklarhet. Inte bara med tanke på kopplingen till skogen. Trä är det material som Takaharu Tezuka helst arbetar med.
– Det finns en kontinuitet hos trä som jag uppskattar. Det är ett levande material som fungerar i allt från själva konstruktionen till de små detaljerna. Visst finns det duktiga arkitekter som åstadkommer fantastiska saker i betong, men jag skulle inte sova gott på betong. Trä är länken mellan konstgjorda existenser och levande vävnad. Takaharu Tezuka är besatt av arkitekturens tidlöshet och kontinuitet. Han menar att oavsett förändringar i tid och trender så finns det element i arkitekturen som inte förändras.
– Tak, väggar, golv och pelare utgör själva essensen och är självklarheter som vi människor vant oss vid under lång tid. Relationen mellan människor och arkitektur förändras inte heller särskilt mycket, som till exempel vår eviga önskan om att kunna öppna ett fönster mot landskapet utanför.

Arkitekt Takaharu Tezuka
» TRÄ ÄR ETT LEVANDE MATERIAL SOM FUNGERAR I ALLT.«

Niijima gakuen junior college hall & chapel är utformad som en enkel, rektangulär låda i två plan med en bärande trästomme uppbyggd som en Vierendeelstruktur. Det är ett slags fackverk som, i stället för att vara indelat i trianglar och ha stabiliserande diagonaler, består av fyrkanter som stabiliseras genom vertikalernas inspänning i under- och överarm. Nyttan med den här typen av konstruktion är att en stor del av det yttre höljet förblir fritt. Det kan då användas för fönster och dörröppningar utan att blockeras av det traditionella fackverkets diagonalstag.

Konstruktionen är uppbyggd av prefabricerade limträbalkar tillverkade av furu som transporterats från Oregon på den amerikanska västkusten. Fabriken i Japan har sedan utgått från en 3D-modell och sågat stommens ingående delar med stor precision för att den snabbt och enkelt ska kunna monteras på byggplatsen. Konstruktionen är densamma i golv och tak och vilar på plintar av stål som grävts ner och förankrats i marken.

Entréplanet består av tre rum som kan användas för sammankomster som inte nödvändigtvis behöver vara av religiös natur. Här kan studenterna samlas, ha lektioner eller utöva fritidsaktiviteter. Via två trappor som sträcker sig utmed byggnadens kortsidor nås själva kyrkorummet, utformat som en långhuskyrka som är den vanligaste gestaltningen av kristna kyrkobyggnader.
– Ljuset är det viktigaste i en kristen kyrka. Därför ligger utmaningen i att förstå det, lyfta fram det och låta det bli en del av rummet. Det är en stor kontrast mot japanska tempel som ofta är väldigt mörka.

Arkitekt Takaharu Tezuka
» ÄNTLIGEN KÄNNS DET SOM OM JAG ÄR FRI ATT GÖRA SOM JAG VILL.«

Det tog Takaharu Tezuka sex månader att färdigställa de skisser som legat till grund för den raffinerade, 56 meter långa ornamenterade panel som är monterad innanför byggnadens helglasade fasad. Skisserna är uppbyggda av en mängd sexkantiga punkter som förts över till ett 80-tal träskivor och därefter skurits ut med laserskärare. När det naturliga ljuset silas genom hålen diffrakteras och diffunderar det mjukt mot insidan och skapar känslan av solljus som filtreras genom trädens stammar och grenverk. Strålarna fyller upp hela rummet, raderar verkligheten och lockar in besökarna i ett slags kalejdoskop med ett oändligt djup. Den imaginära skogen är tätare mot öst och väst för att öppna sig mot syd, bakom det enkla altaret.
– Jag ägnade i snitt fyra timmar per dag åt att ta fram dessa skisser som bygger på en bild jag haft i mina tankar. Jag såg en stig som leder ut ur skogen, fram till ett upplyst fält. Efter att ha läst Första Moseboken i Bibeln förstår jag att det här är stigen som Adam och Eva följde när de var tvungna att lämna Edens lustgård. På samma sätt kommer studenterna en dag att behöva lämna skolans trygga värld och precis som Adam och Eva möta den hårda verkligheten utanför.

Japan är beläget i ett av världens seismologiskt mest aktiva områden. De flesta jordskalv är för små för att uppfattas, och stora jordbävningar är relativt ovanliga. Gång på gång har dock flera större städer ödelagts. Det konstanta hotet har inneburit att risken för jordbävningar på många sätt har varit med och format den japanska byggtekniken. Även om teknikerna som utvecklats tillhör de mest avancerade i världen bygger de flesta på att konstruera en flexibel och följsam stomme som kan fördela krafterna och låta byggnaden röra sig.

Det fina med trästommen i Niijima gakuen junior college hall & chapel är att den absorberar energi. Den är stark, men samtidigt mjuk för att kunna avleda de vibrationer som uppstår vid en jordbävning. Tack vare små, slumpmässigt placerade kortlingar blir konstruktionen ändå tillräckligt styv. De dubbla pelarna skapar ett slags sidokorridorer liknande dem som återfinns i gotiska kyrkor. De stödjer varandra och när ljuset faller in transformeras pelarna till grenar och stammar i den vajande skogen.

Takaharu Tezuka är ganska övertygad om att få arkitekter skulle lägga ner så mycket tid på utsmyckningarna av en byggnad som han här har gjort i arbetet med panelen. Även om han inte ser sig själv som en konstnär tycker han att arbetet är ett försök att återuppliva en metodik som gått förlorad inom arkitekturen.
– I det här projektet finns ingen gräns mellan konst och arkitektur. Det har förändrat min attityd och hjälpt mig att släppa kontrollen en aning. Äntligen känns det som om jag är fri att göra precis som jag vill.

Niijima gakuen junior college hall & chapel är inte det första av arkitektbyråns projekt som kombinerar flera funktioner. I stället kännetecknas flera av deras arbeten av att de gärna förenar två oväntade och vitt skilda verksamheter i en och samma byggnad, som i Chigasaki Zion Christian church och Mihato kindergarten där en kyrka och en förskola huserar under samma tak. Kontoret har också en bred repertoar som omfattar allt från villor och skolor till religiösa byggnader och vårdbyggnader. Ett exempel är Fuji kindergarten, belägen i en av Tokyos västra förorter, som blivit utnämnd till världens bästa förskola av bland annat Unesco.

Nu närmast väntar Takaharu Tezuka och hans medarbetare med spänning på att få en återkoppling på hur lärare och studenter tycker att den nya kyrkobyggnaden fungerar. Den färdigställdes alldeles i början av coronapandemin och först i april i år kunde verksamheten på skolan återupptas och Niijima gakuen junior college hall & chapel tas i bruk fullt ut.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration