Händelser i mars 2018

  • Träbyggnadsseminarium
    St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö

    Malmö stad, Hållbart byggande i Syd och Sveriges Träbyggnadskansli bjuder in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om modernt industriellt träbyggande. I korta föredrag från branschen ges kärnfull kunskap om förlegade myter, stora möjligheter och viktiga mervärden med dagens expansiva och innovativa träbyggande.

  • India Wood
    Bangalore, India

    Mer information kring mässan kommer längre fram.