Händelser i mars 2018

 • Nordiska Trädgårdar
  Stockholmsmässan, Älvsjö

  Vi på Svenskt Trä finns på Nordens största trädgårdsmässa, Nordiska Trädgårdar. Oss hittar du i montern B03:49. Hoppas vi ses där.

 • Träbyggnadsseminarium
  St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö

  Malmö stad, Hållbart byggande i Syd och Sveriges Träbyggnadskansli bjuder in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om modernt industriellt träbyggande. I korta föredrag från branschen ges kärnfull kunskap om förlegade myter, stora möjligheter och viktiga mervärden med dagens expansiva och innovativa träbyggande.

 • India Wood
  Bangalore, India

  Mer information kring mässan kommer längre fram.