Woodlife Sweden

Utställningen Woodlife Sweden sätter användaren av den byggda miljön och produkter i centrum. Besökaren tas med på en resa genom Sverige med dess olika klimat och förhållanden – från stad till land och från småskaliga till stadsomvandlande projekt, exteriört såväl som interiört.

Först ut att visa utställningen i Sverige är Form Design Center i Malmö 17 april och 15 augusti. Framöver kommer utställningen att visas i olika städer både i Sverige och internationellt.

Utställningen beskriver hur svenska arkitekter och designers arbetar med trä i en rad nutida projekt. De flesta är färdigställda, några fortfarande under uppbyggnad, medan andra än så länge endast utgör en vision om en mer hållbar framtid. De 40 projekten visar hur arkitektur, design och stadsplanering kan bidra till att minska klimatpåverkan och driva på utvecklingen mot en cirkulär biobaserad ekonomi. 

Läs mer om utställningen på Sharing Sweden. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branchorganisationenerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration