Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Svenskt Trä återupprepar succén med “Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä”! Att träbyggandet har en stor betydelse i omställningen till en cirkulär ekonomi är inte längre en fråga. Framtidens träbyggande är här och tekniken tänjer på gränserna för vad som är möjligt. Med Tomas Alsmarker, chef för forskning och innovation på Svenskt Trä, som moderator möter vi ledande experter och nya intressanta träprojekt i yttersta framkant. Välkommen till “Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä” den 6 december 2022 på Svenska Mässan i Göteborg – Trä gör det möjligt – Kunskapen finns!

Här finns program och anmälan för Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i Trä 2022.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration