Trä & Teknik 2022

Som partner till Trä & Teknik kommer Svenskt Trä att stå på plats på mötesplatsen för alla som arbetar med, och använder trä.

Lyft din kunskap inom trä, hållbar utveckling och ökad innovation. Hitta nya affärsmöjligheter inom träets alla användningsområden från trä- och skogsindustri, sågverk, produktion, snickeri och arkitektur till materialutveckling och forskning.

Förutom att vi står i vår monter – på plats A01:22 – så har vi ett antal tal under mässans alla dagar.

Kom och prata trä, teknik, innovationer och hållbarhet med oss!

 

Tisdagen 30 augusti 13:30-14:10 A-Hallen - Bygga i Trä CIRCLA – spårbarhet för hållbara värdekedjor, Genom att göra allt byggmaterial spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart.  Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel, till exempel om hundra år eller mer. Bernt Olausson berättar om hur arbetet med detta går till. Bernt Olausson, projektledare digitalisering, Svenskt Trä
 
Tisdagen 30 augusti 14.15-14.55 A-Hallen - Bygga i Trä Svenskt Träs snabba puckar inom bygg och interiör – få en snabb överblick av vad som är på gång
Onsdagen 31 augusti 13:35-14:15 A-Hallen - Bygga i Trä CIRCLA – spårbarhet för hållbara värdekedjor, Genom att göra allt byggmaterial spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart.  Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel, till exempel om hundra år eller mer. Bernt Olausson berättar om hur arbetet med detta går till. Bernt Olausson, projektledare digitalisering, Svenskt Trä
Onsdagen 31 augusti 12.20-13.00 A-Hallen - Bygga i Trä Timber on Top, Det mest hållbara är att inte bygga alls! Och när vi bygger gör vi det med cirkulära material och i en cirkulär design! Kanske är det mest hållbara det lätt monterbara, det lätt demonterbara? Kanske är det mest hållbara att nyttja det redan byggda? Kanske är det mest hållbara att bygga ovanpå det redan byggda, cirkulärt i trä och i samklang med stadens själ? Kanske är det “on Top” vi bygger framtidens stad? Med “Timber on Top”? Tomas Alsmarker, chef Innovation och Forskning, Svenskt Trä
 
Torsdagen 1 september 13:30-14:15 A-Hallen - Bygga i Trä CIRCLA – spårbarhet för hållbara värdekedjor, Genom att göra allt byggmaterial spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart.  Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel, till exempel om hundra år eller mer. Bernt Olausson berättar om hur arbetet med detta går till. Bernt Olausson, projektledare digitalisering, Svenskt Trä
Torsdagen 1 september 10:00-10:25 C-Hallen - Wood Fusion Forsknings och innovationsnod Steneby, Testbädd för 7,6 miljoner i Dals Långed stärker svensk forskning inom möbel- och inredningsdesign. Torsten Hild, professor, Göteborgs universitet
 
Torsdagen 1 september 12:15-12:55 A-Hallen - Bygga i Trä Hur vi med trä och träbyggande kan bidra till en klimatneutral byggsektor, Cirka 40% av alla växthusgaser i en genomsnittlig stad är direkt orsakat av samhällsbyggande. En klimatneutral byggsektor kräver radikala förändringar i hur morgondagens samhällen planeras, utformas, byggs och används. Vi vill ta ansats i det industriella träbyggandet ur ett hållbart samhällsbyggnadsperspektiv, hur vi med minsta möjliga resurser åstadkommer bästa möjliga livsmiljöer för de människor som skall leva på platsen! Tomas Alsmarker, chef Innovation och Forskning, Svenskt Trä
Torsdagen 1 september 14:20-14.55 A-Hallen - Bygga i Trä Svenskt Träs snabba puckar inom bygg och interiör – få en snabb överblick av vad som är på gång
Onsdagen 31 augusti 11:30-12:15 A-Hallen - Bygga i Trä Så går det för träbranschen, I tider av pandemi & geopolitiska kriser, hur och varför har det påverkat den svenska trävarumarknaden? Och hur påverkar allt detta förutsättningarna inför framtiden för sågade trävaror i Sverige och globalt? Vad händer just nu på trävarumarknaden, hur kom vi hit, och vart är vi på väg? Christian Nielsen, marknadsanalytiker, Skogsindustrierna
Torsdagen 1 september 11:30-12:10 A-Hallen - Bygga i Trä Så går det för träbranschen, I tider av pandemi & geopolitiska kriser, hur och varför har det påverkat den svenska trävarumarknaden? Och hur påverkar allt detta förutsättningarna inför framtiden för sågade trävaror i Sverige och globalt? Vad händer just nu på trävarumarknaden, hur kom vi hit, och vart är vi på väg? Christian Nielsen, marknadsanalytiker, Skogsindustrierna
Torsdagen 1 september 10:30-11:15 A-Hallen - Bygga i Trä Från planta till planka till slutlig produkt, Hållbart skogsbruk i Sverige och aktuell skogsforskning. Linda Eriksson, skogsdirektörSkogsindustrierna & Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest
Fredagen 2 september 13:30-14:15 A-Hallen - Bygga i Trä CIRCLA – spårbarhet för hållbara värdekedjor, Genom att göra allt byggmaterial spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart.  Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel, till exempel om hundra år eller mer. Bernt Olausson berättar om hur arbetet med detta går till. Bernt Olausson, projektledare digitalisering, Svenskt Trä
Fredagen 2 september 11:00-11:40 A-Hallen - Bygga i Trä
Woodlife, Hur kan innovation inom träinudistri och lokala resurser bidra till ett hållbar långsiktig utveckling och omställning. Ett samtal mellan arkitekter, träindustrin och forskning inom Västra götaland regionen. Björn Nordin, chef för arkitektur och design & Tove Wallsten Dumon, Sveriges Arkitekter
Fredagen 2 september 12-12.40 C-Hallen -  Wood fusion
Färdplan för möbelindustrin,
Möbel- och inredningsbranschen vill, i samverkan med skogsindustrin medverka till utvecklad glesbygd, utökade arbetstillfällen och tillväxt i en långsiktigt hållbar möbel- och inredningsbransch med ökat utnyttjande av den bioråvara som finns i vår närhet. För att nå detta behövs långsiktighet och samsyn. Färdplanen är framtagen på initiativ av Svenskt Trä, TMF, Skogsindustrierna och Sveriges Arkitekter, i dialog med ledande aktörer i möbel- och inredningsbranschen, träindustrin samt närliggande branscher/organisationer som vill flytta fram positionerna tillsammans.
Medverkande: Dag Klockby, VD, Gärsnäs, Lovisa Lidåker, VD Wigells, Johan Ingvarsson, VD KG-List, Björn Nordin, chef för arkitektur och design Svenskt Trä, David Johnsson, VD TMF. Moderator: Ulrika Johansson Ståhl 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration